Szlaki górskie

W chwili obecnej Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego im. dr. M. Orłowicza w Przemyślu opiekuje się na podlegającym mu obszarze szlakami turystycznymi o łącznej długości 300 km. Od roku 2004 znakarze skupieni w naszym oddziale podjęli działania, które na przestrzeni kilku najbliższych lat mają …

Szlaki spacerowe

  PRZEMYSKIE SZLAKI SPACEROWE Dla przybliżenia turystom licznych walorów krajoznawczych Przemyśla został utworzony system turystycznych szlaków spacerowych, które prowadzą do najciekawszych miejsc i obiektów na terenie administracyjnym miasta. Szlaki są wyznakowane zgodnie z zasadami przewidzianymi dla szlaków spacerowych. Trasa każdego z nich tworzy pętlę. Znaki szlaków mają …

Weryfikacja odznak

W naszym Oddziale pracują następujące referaty weryfikacyjne odznak turystycznych i krajoznawczych: 1. Referat weryfikacyjny ,,Górskiej Odznaki Turystycznej’’ – GOT W składzie osobowym referatu znajdują się: – Zbigniew Bilo 2. Referat weryfikacyjny ,,Regionalnej Odznaki Krajoznawczej‘’ – ROK Referat został powołany w 2010 roku z przydzielonym numerem …

Odznaka Znam Przemyśl

Odznakę weryfikuje nasz Oddział PTTK Książeczki do zdobywania odznak – 5 zł/ 1 szt. Odznaka „Znam Przemyśl” ( brązowa, srebrna, złota) – 20 zł/ 1 szt. Regionalna Odznaka Krajoznawcza ( brązowa, srebrna) – 19 zł/ 1 szt. Do nabycia  na miejscu lub listownie. W oddziale …

Odznaki Turystyki Kwalifikowanej

Turystyka kwalifikowana – to wspólne określenie rodzajów turystyki takich jak: piesza nizinna, piesza górska, narciarska, turystyka rowerowa, motorowa, kajakowa i żeglarska aby wyróżnić tę grupę spośród tradycyjnych rodzajów turystyki.Turystyka kwalifikowana to najwyższa forma specjalizacji turystycznej. Turystą kwalifikowanym – jest osoba trwale zainteresowana turystyką, uprawiająca ze …

Twierdza Przemyśl

Położenie Przemyśla w miejscu, gdzie rzeka San zmienia swój górski charakter w nizinny i gdzie stykają się Karpaty i Kotlina Sandomierska, co w efekcie tworzy obniżenie między Karpatami a Roztoczem zwane „Bramą Przemyską”, sprawiało,że miasto od zarania dziejów stanowiło punkt, przez który przebiegały szlaki komunikacyjne łączące wschód i zachód Europy oraz północ i południe kontynentu …