Twierdza Przemyśl

Położenie Przemyśla w miejscu, gdzie rzeka San zmienia swój górski charakter w nizinny i gdzie stykają się Karpaty i Kotlina Sandomierska, co w efekcie tworzy obniżenie między Karpatami a Roztoczem zwane „Bramą Przemyską”, sprawiało,że miasto od zarania dziejów stanowiło punkt, przez który przebiegały szlaki komunikacyjne łączące wschód i zachód Europy oraz północ i południe kontynentu …