Odznaki Turystyki Kwalifikowanej

Turystyka kwalifikowana – to wspólne określenie rodzajów turystyki takich jak: piesza nizinna, piesza górska, narciarska, turystyka rowerowa, motorowa, kajakowa i żeglarska aby wyróżnić tę grupę spośród tradycyjnych rodzajów turystyki.Turystyka kwalifikowana to najwyższa forma specjalizacji turystycznej.

Turystą kwalifikowanym – jest osoba trwale zainteresowana turystyką, uprawiająca ze znawstwem i zamiłowaniem wybrane jej dyscypliny, przestrzegająca społecznych norm zachowania się na szlaku i w obiektach turystycznych, doskonaląca swoją sprawność fizyczną oraz łącząca turystyczną aktywność fizyczną z wszechstronnym poznaniem własnego rejonu, kraju.

 

Górska Odznaka Turystyczna (GOT)


Odznaka Turystki Pieszej (OTP)

Kolarska Odznaka Turystyczna (KOT)

Odznaka Imprez na Orientację PTTK (INO)