Szlaki górskie

W chwili obecnej Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego im. dr. M. Orłowicza w Przemyślu opiekuje się na podlegającym mu obszarze szlakami turystycznymi o łącznej długości 300 km. Od roku 2004 znakarze skupieni w naszym oddziale podjęli działania, które na przestrzeni kilku najbliższych lat mają doprowadzić do uczytelnienia tras oraz dokonania korekt w przebiegu niektórych szlaków. Mają one spowodować, iż sieć szlaków będzie bardziej użyteczna dla turystów pieszych. Szlaki turystyczne, którymi opiekuje się przemyski oddział PTTK, różnią się od tras z terenu Bieszczadów. Nie ma tu tak znacznych deniwelacji i długich oraz mozolnych podejść górskich. Najwyższe wzniesienia na które prowadzą opisywane trasy nie przekraczają 680 m n.p.m. Jednocześnie wędrując po miejscowych szlakach również można odnaleźć tereny charakteryzujące się wysokim stopniem naturalności krajobrazu oraz niezakłóconą przez działalność człowieka dziką przyrodą. Praktycznie cała sieć szlaków znajduje się na obszarach chronionych, do których zaliczamy Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego, Park Krajobrazowy Gór Słonnych oraz Przemysko – Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu. Osoby, które zdecydują się odwiedzić ten teren i ruszyć na nasze szlaki, spotkają na swojej drodze również interesujące zabytki architektury militarnej czy też związane z kulturą płynącą z Bizancjum. Potencjalnych turystów możemy zapewnić, że znajdą tu malownicze miejsca i punkty widokowe, a w ich wędrówce zapewne nie będą im przeszkadzały tabuny turystów, jak ma to miejsce np. w Tatrach.

Niebieski Szlak Karpacki

Przemyski oddział PTTK opiekuje się ponad 100 kilometrami przebiegu niebieskiego szlaku karpackiego. Jest to bardzo ważny szlak w systemie polskich szlaków górskich, ponieważ po Głównym Szlaku Beskidzkim zajmuje drugie miejsce w Polsce pod względem długości osiągając długość około 440 km . Jak widać na ogólnej mapce całego szlaku (poniżej), jego przebieg jest zmienny, natomiast cechą tego szlaku jest przebieg na znacznej długości w bezpośrednim pobliżu granicy: polsko – słowackiej jak też polsko – ukraińskiej. Niebieski szlak karpacki rozpoczyna się w podrzeszowskiej miejscowości Biała i biegnie przez malownicze tereny Pogórza Dynowskiego. Za Dynowem po przekroczeniu Sanu wkracza na Pogórze Przemyskie i podąża w kierunku wschodnim w pobliże granic Przemyśla, by pod szczytem wzgórza Wapielnica, gdzie znajduje się ważny węzeł szlaków turystycznych, zmienić kierunek na południowy. To właśnie od okolic Przemyśla szlak niebieski podąża bezpośrednio w stronę Bieszczadów by po drodze zaprowadzić turystów np. do sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej, pokonać Góry Sanocko – Turczańskie i zbliżyć się do słynnego Zalewu Solińskiego. Można powiedzieć, że półmetek całego szlaku przypada na Bieszczady, gdzie znaki niebieskie prowadzą m.in. przez Bukowe Berdo, podnóża Tarnicy czy Kremenaros – miejsce wyjątkowe gdzie zbiegają się granice Polski, Ukrainy i Słowacji. Od tego miejsca szlak ten staje się przeważnie szlakiem granicznym i podąża przez bieszczadzkie lasy bukowe, pośród których nie brakuje też ciekawych panoram m.in. w stronę Słowacji. Za przełęczą Łupkowską szlak niebieski wkracza w Beskid Niski, przeważnie nadal towarzyszą mu słupki graniczne, by za przełęczą Regetowską podążyć do uzdrowiska Wysowa i dalej w stronę Jeziora Klimkowskiego i Pienin Gorlickich, aby swój przebieg zakończyć w miasteczku Grybów. Niebieski szlak karpacki jest szlakiem różnorodnym gdyż daje możliwość zobaczenia największych miast Podkarpacia, które leżą w pobliżu przebiegu szlaku, ale jednocześnie cały przemierza najspokojniejsze obszary Karpat Zachodnich oraz Wschodnich.
Odcinek: Dynów – Dźwiniacz Dolny
Przebieg trasy szlaku: Dynów -> Piątkowa -> Sufczyna -> Huta Brzuska -> Krzeczkowski Mur -> Krzeczkowa -> Olszany -> Krasiczyn -> Dybawka Dolna -> Wapielnica (394 m) -> Szybenica (496 m ) -> Gruszów -> Huwniki -> Kalwaria Pacławska -> Paportno -> Suchy Obycz (618 m) -> Arłamów -> Jureczkowa -> Brańcowa (677 m) -> Mosty (640 m) -> Dźwiniacz Dolny.
Długość odcinka szlaku: 109 km
Czas przejścia bez odpoczynków: 27 – 28 godz.
Nasz Oddział PTTK opiekuje się szlakiem niebieskim na odcinku z Dynowa do Dźwiniacza Dolnego. Miejscem kluczowym w jego przebiegu jest węzeł szlaków pod Wapielnicą koło Przemyśla. Dzięki niemu turysta może wykorzystać bliskość miasta, jako miejsca odpoczynku podczas kilkudniowej wędrówki. Maszerując tym szlakiem można zwiedzić trzy krainy geograficzne: Pogórze Dynowskie, Pogórze Przemyskie i Góry Sanocko – Turczańskie. Do widokowych odcinków szlaku zaliczyć należy m.in. Podłącze z piękną panoramą Dynowa i doliny Sanu, wzgórze powyżej Kotowa, południowy stok Szybenicy, wzgórza kalwaryjskie, górę Truszówka z widokiem na dolinę górnego Wiaru czy górę Mosty wznoszącą się nad miejscowością Leszczowate. Niezaprzeczalnym walorem szlaku niebieskiego jest fakt, iż łączy on trzy znane miejscowości: Krasiczyn z imponującym zamkiem z epoki późnego renesansu, Kalwarię Pacławską z sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej i dawny ośrodek rządowy w Arłamowie, gdzie internowano Lecha Wałęsę. Znakarze przemyskiego oddziału PTTK w miarę możliwości starają się odnawiać niebieski szlak karpacki, na rok 2007 przewidziane są dalsze prace znakarskie, głównie pomiędzy Dynowem i Krasiczynem oraz pomiędzy Jureczkową i Dźwiniaczem Dolnym.

Czarny Szlak Forteczny (odcinek lewobrzeżny)

Przebieg trasy szlaku: Kuńkowce -> fort VIII „Łętownia” -> fort IX „Bruner” -> fort X „Orzechowce” -> fort XI „Duńkowiczki” -> fort XII „Werner” -> Żurawica -> fort XIII „San Rideau” -> Bolestraszyce.
Długość szlaku: 19 km
Czas przejścia: 5 godz.

Obydwa odcinki czarnego szlaku fortecznego powstały, aby umożliwić turystom pieszym odwiedzenie pozostałości umocnień Twierdzy Przemyśl. Szlak czarny prowadzi wzdłuż tzw. zewnętrznego pierścienia obronnego, czyli w pobliżu fortów oddalonych około 5 – 10 km od centrum Przemyśla. Przemierzanie obu odcinków szlaku, oprócz możliwości zapoznania się z XIX-wieczną architekturą militarną, daje sposobność do podziwiania ciekawych panoram samego Przemyśla i okolic, ponieważ forty budowano na obszarach wyniosłych. Warto nadmienić, iż forty, obok których przechodzi szlak czarny, zostały wysadzone przed poddaniem twierdzy wojskom rosyjskim, dlatego też podczas wędrówki fortecznymi trasami należy zachować szczególną ostrożność, a dokładna penetracja umocnień powinna odbywać się wyłącznie pod nadzorem osoby dobrze znającej teren fortów.

Czarny Szlak Forteczny (odcinek prawobrzeżny)

Przebieg trasy szlaku: Dybawka Górna -> fort VII „Prałkowce” -> Prałkowce -> Wapielnica (394 m) -> fort VI „Helicha” -> Grochowce -> fort V „Grochowce” -> Pikulice -> fort IV „Optyń” -> Nehrybka -> Łuczyce -> Jaksmanice -> fort I „Salis Soglio” -> Siedliska -> fort XV „Borek” -> Hurko (Łapajówka).
Długość szlaku: 26 km
Czas przejścia: 6,5 – 7 godz.
Obydwa odcinki czarnego szlaku fortecznego powstały, aby umożliwić turystom pieszym odwiedzenie pozostałości umocnień Twierdzy Przemyśl. Szlak czarny prowadzi wzdłuż tzw. zewnętrznego pierścienia obronnego, czyli w pobliżu fortów oddalonych około 5 – 10 km od centrum Przemyśla. Przemierzanie obu odcinków szlaku, oprócz możliwości zapoznania się z XIX-wieczną architekturą militarną, daje sposobność do podziwiania ciekawych panoram samego Przemyśla i okolic, ponieważ forty budowano na obszarach wyniosłych. Warto nadmienić, iż forty, obok których przechodzi szlak czarny, zostały wysadzone przed poddaniem twierdzy wojskom rosyjskim, dlatego też podczas wędrówki fortecznymi trasami należy zachować szczególną ostrożność, a dokładna penetracja umocnień powinna odbywać się wyłącznie pod nadzorem osoby dobrze znającej teren fortów.

szlaki_gorskie