Władze Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. dr. Mieczysława Orłowicza w Przemyślu

 
Zarząd Oddziału
Prezes – Michał Thier
Wiceprezes – Karol Kicman
Wiceprezes – Mateusz Podolak
Skarbnik – Andrzej Klimko
Sekretarz – Paweł Kasjan
Członek – Katarzyna Gorzała


Oddziałowa Komisja Rewizyjna
Prezes – Stanisława Bańcarz
Wiceprezes – Witold Bronkowski
Sekretarz – Zdzisława Ramocka
Członek – Maria Zofia Popowicz
Członek – Elżbieta Sawicka


Sąd Koleżeński Oddziału
Prezes – Krzysztof Tulej
Wiceprezes – Maria Kroczek
Sekretarz – Ewa Dudek-Ciróg
Członek – Małgorzata Nowak
Członek – Joanna Walczak