PTTK Oddział im. M. Orłowicza
ul. Waygarta 3,
37-700 Przemyśl,
tel. (16)678 53 74,  
e-mail: przemysl@przemysl.pttk.pl

NUMER KONTA BANKOWEGO:

PEKAO S.A I/O Przemyśl: 80 1240 2568 1111 0000 3629 4259

Wpis do Rejestru organizatorów i pośredników turystycznych w Województwie Podkarpackim: nr 157/10