Biuro Turystyczne PTTK Przemyśl zaprasza na wycieczki!

Poniżej w linku znajdziecie kilka najbliższych wycieczek:

wycieczki krajowe 

wycieczki zagraniczne

Zapisy na wycieczki prowadzimy telefonicznie 16 678 53 74, e-mailowo: pttkprzemysl@op.pl

Wpisowe można dokonywać na nasze konto 80 1240 2568 1111 0000 3629 4259

lub bezpośrednio w biurze PTTK od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 13:00.

Podziel się z najbliższymi tą dobrą informacją 😉