Weryfikacja odznak

W naszym Oddziale pracują następujące referaty weryfikacyjne odznak turystycznych i krajoznawczych:


1. Referat weryfikacyjny ,,Górskiej Odznaki Turystycznej’’ – GOT

W składzie osobowym referatu znajdują się:
– Zbigniew Bilo

2. Referat weryfikacyjny ,,Regionalnej Odznaki Krajoznawczej‘’ – ROK
Referat został powołany w 2010 roku z przydzielonym numerem ewidencyjnym XCVIII.

W składzie osobowym referatu znajdują się:
Jan Paradysz – Instruktor Krajoznawstwa Regionu – przewodniczący
Ewa Dudek – Instruktor Krajoznawstwa Regionu – członek
Wojciech Puc – Instruktor Krajoznawstwa Regionu – członek
Maciej Piotrowicz – instruktor krajoznawstwa regionu – członek

Zespół ten zajmuje się również weryfikacją innych odznak krajoznawczych takich jak:
Odznaka Turystyczno – Krajoznawcza ,, Znam Przemyśl ‘’,
Odznaka Turystyczno – Krajoznawcza ,, Znam Ziemię Przemyską ‘’,
Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza
Odznaka Turysta Senior

3. Referat weryfikacyjny „Odznaki Turystyki Pieszej” – OTP
W składzie osobowym referatu znajdują się:
Maciej Piotrowicz – przewodniczący OKTP
Ryszard Jóźwik – Przodownik Turystyki Pieszej
Małgorzata Banicka – Przodownik Turystyki Pieszej

Zespół ma uprawnienia do weryfikacji odznaki Siedmiomilowe Buty (Srebrna i Złota) oraz OTP ( Popularna, Brązowa i Srebrna).

 

 

4. Referat weryfikacyjny odznaki „Turysta Przyrodnik”
W skład referatu weryfikacyjnego wchodzą:
1. Jan Paradysz – przewodniczący
2. Zbigniew Bilo – członek