67. OGÓLNOPOLSKI RAJD „TWIERDZA PRZEMYŚL” – REGULAMIN

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział im. dr. Mieczysława Orłowicza w Przemyślu

organizuje

67. OGÓLNOPOLSKI RAJD
„TWIERDZA PRZEMYŚL”

​Przemyśl, 7 października 2023 r.

 

TRASY RAJDU – 07.10.2023 (sobota):

Trasa nr 1
Zbiórka o godz. 8:50 na parkingu przed Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej – pl. Rybi
Wyjazd na trasę o godz. 9:00
Przejazd zamówionym autobusem do Siedlisk
Przejście trasą: Fort I Salis Soglio – Fort XV Borek – Fort XXI Bakończyce
Długość trasy: 12 km Punkty: 12 pkt. do OTP, 13 pkt. do GOT
​Prowadzenie: Karol Kicman

Trasa nr 2
Zbiórka uczestników o godz. 8:00 na parkingu przed Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej – pl. Rybi
Wyjazd na trasę o godz. 8:15
Przejazd zamówionym autobusem do Łuczyc
Przejście trasą: Fort III Łuczyce – Fort IV Optyń – Fort XXI Bakończyce
Długość trasy: 13 km Punkty: 13 pkt. do OTP, 14 pkt. do GOT
Prowadzenie: Mateusz Podolak

Trasa nr 3
Zbiórka uczestników o godz. 10:50 przy Oddziale Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. dr. Mieczysława Orłowicza
Wyjście na trasę o godz. 11:00
Przejście trasą: PTTK Przemyśl – Bariera Sanocka – Fort XVIc Trzy Krzyże – Fort XVI Zniesienie – Kompleks cmentarzy z I wojny światowej – Bariera Dobromilska – Fort XXI Bakończyce
Długość trasy: 6 km Punkty: 6 pkt. do OTP, 7 pkt. do GOT
Prowadzenie: Zdzisław Lipski

Trasa nr 4 (rowerowa)
Zbiórka uczestników o godz. 11:30 na Placu Orląt Przemyskich. Wyjazd na trasę o godz. 11:45.
Przejazd na trasie: Przemyśl – Nehrybka – Stanisławczyk – Fort IV Optyń – Fort XXI Bakończyce
Długość trasy: ok. 30 km Punkty: 10 pkt do K.O.T.
Prowadzenie: Jan Paradysz

UWAGA !!! LICZBA UCZESTNIKÓW NA POSZCZEGÓLNE TRASY JEST OGRANICZONA.

 

Ogólne warunki uczestnictwa: W rajdzie mogą brać udział dorośli turyści indywidualni, grupy zgłoszone przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, oddziały, koła i kluby PTTK, inne organizacje turystyczne i społeczne, drużyny harcerskie. Dzieci i młodzież szkolna może brać udział w rajdzie tylko pod nadzorem dorosłych osób (nauczycieli lub rodziców) odpowiadających za ich zachowanie i bezpieczeństwo.

Od każdego uczestnika wymagane jest: posiadanie stroju i ekwipunku turystycznego (dostosowanego do pogody) oraz dokumentu tożsamości, zespołowe pokonywanie trasy, przestrzeganie KARTY TURYSTY oraz postanowień niniejszego regulaminu, a także podporządkowanie się ustaleniom organizatorów.

Postanowienia uzupełniające dla trasy nr 4- rowerowej:
W trosce o bezpieczeństwo uczestnik rajdu powinien posiadać bezwzględnie sprawny rower oraz kask rowerowy.
Tempo jazdy turystyczno – rekreacyjne tj. ok. 15 km/h.
Podczas rajdu prosimy o stosowanie się do zaleceń obsługi imprezy.
Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad ruch drogowego.
Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu, oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.

Zgłoszenia i wpisowe: do 04.10.2023 (środa) w Biurze Oddziału PTTK
ul. Waygarta 3, Przemyśl, tel. 16 678-53-74.

Liczba zgłoszeń na poszczególne trasy jest ograniczona.

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia i nr pesel do ubezpieczenia, ew. przynależność do PTTK (numer legitymacji), numer wybranej trasy oraz dokonać wpłaty wpisowego w wysokości:
Dzieci do lat 6 – 10 zł
Członkowie PTTK (z opłaconą składką za 2023 r.) – 30 zł
Dzieci i młodzież szkolna niezrzeszona w PTTK – 30 zł
Dorośli niezrzeszeni w PTTK – 35 zł
Opiekunowie drużyn szkolnych są zwolnieni z opłaty wpisowego

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: ubezpieczenie NNW, przewodnictwo na trasach, pamiątkowy magnes rajdowy (dotyczy pierwszych 200 osób, które dokonają wpisowego), materiał krajoznawczy, kiełbasę do pieczenia na rajdowym ognisku, możliwość udziału w konkursie wiedzy o Twierdzy Przemyśl z nagrodami.

Zakończenie rajdu odbędzie się ok. godz. 14.00 podczas wspólnego ogniska na terenie Fortu XXI Bakończyce.
Postanowienia końcowe: świadczenia w ramach wpisowego przysługują tylko osobom uczestniczącym w rajdzie, a wpisowe nie podlega zwrotowi. Opiekunowie grup ponoszą odpowiedzialność za zachowanie zgłoszonych przez siebie uczestników, wszelkie szkody obciążają sprawców. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu imprezy oraz prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.