Rowerowe pożegnanie wakacji 9.09.2023 (sobota) – ODWOŁANE !!

 

 

Informujemy, że rajd „Rowerowe Pożegnanie Wakacji” w dniu 09.09.23 nie odbędzie się, z powodu choroby prowadzącego. 

 

 

Regulamin rajdu

1. Organizator
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze – Sekcja Turystyki Rowerowej Klubu Górskiego
,,Karpaty” 37 – 700 Przemyśl, ul. Waygarta 3, tel. 16/678 53 74, http://przemysl.pttk.pl
2. Trasa rajdu
Rajd rowerowy przebiegać będzie na trasie: Przemyśl, Korytniki, Reczpol, Krzywcza, Ruszelczyce,
Średnia, kurhany nad Średnią, G. Bukowy Garb, Bełwin, Przemyśl (ok.65 km).
Ocena trudności: dość trudna.
Zbiórka uczestników w dn. 09.09.2023 r. (sobota) o godz. 8:45 na Placu Orląt
Przemyskich. Wyjazd o godz. 9:00.
3. Cel imprezy
Popularyzacja turystyki rowerowej jako formy aktywnego wypoczynku. Poznanie historii, zabytków oraz
walorów krajoznawczych Podkarpacia. Zdobywanie punktów do odznaki turystyczno – krajoznawczej
,,Znam Ziemię Przemyską”.
4. Warunki uczestnictwa
Rajd jest ogólnodostępny, mogą w nim wziąć udział miłośnicy spędzania wolnego czasu aktywnie, na
rowerze. Osoby niepełnoletnie biorą udział tylko pod nadzorem rodziców lub opiekunów
odpowiadających za ich zachowanie. Wymagane jest dobre przygotowanie fizyczne.
5. Zgłoszenia
Udział w imprezie należy zgłosić w biurze Oddziału PTTK, ul. Waygarta 3. tel./fax: 16/678 53 74,
lub bezpośrednio przed wyjazdem w trasę u kierownika rajdu.
6. Informacje dodatkowe
Prosimy o sprawdzenie stanu technicznego roweru przed wyruszeniem w drogę.
Uczestnicy rajdu nie będący członkami PTTK ubezpieczają się we własnym zakresie.
Każdy uczestnik powinien posiadać: strój dostosowany do pogody, kurtkę przeciwdeszczową, dokument
tożsamości (członkowie PTTK legitymację), suchy prowiant, zapasową dętkę lub łatki.
Trosce o bezpieczeństwo uczestnik rajdu powinien posiadać bezwzględnie sprawny rower i kask
rowerowy.
Tempo jazdy turystyczno – rekreacyjne tj. ok. 18 km/h
7. Postanowienia końcowe
Przed wyjazdem na trasę zobowiązuje się uczestników do zapoznania się z regulaminem rajdu.
Podczas rajdu prosimy o stosowanie się do zaleceń obsługi imprezy.
Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad ruch drogowego i Karty Turysty.
Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie bierze
odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu oraz za szkody wynikłe w stosunku do
uczestników rajdu i osób trzecich.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu imprezy oraz prawo do
ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
Szczegółowe informacje o imprezie można otrzymać w biurze Oddziału PTTK w Przemyślu.
Udział w rajdzie jest bezpłatny !!!
Sekcja Turystyki Rowerowej

Zapraszamy