Zapraszamy na XXIII Ogólnopolski Rajd im. dr. M. Orłowicza 23.09.2023

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze im. dr. Mieczysława Orłowicza w Przemyślu
przy współfinansowaniu
Zarządu Głównego PTTK w Warszawie, Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Starostwa Powiatowego w Przemyślu
oraz współpracy
Oddziału Wojskowy PTTK im. Twierdzy Przemyśl, Nadleśnictwa w Krasiczynie
zaprasza na

 

XXIII Ogólnopolski Rajd im. dr. Mieczysława Orłowicza
W RAMACH OBCHODÓW 43. ŚWIATOWEGO DNIA TURYSTYKI

Przemyśl
23 września 2023 r.

TRASY RAJDU w dniu 23.09.2023:
Nr 1
Zbiórka o godz. 7:50 na parkingu przed Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej – pl. Rybi. Wyjazd o godz. 8:00 zamówionym autobusem do miejscowości Tuligłowy
Przejście trasy:
Tuligłowy – Wczesnośredniowieczne grodzisko BORUSZ–Rezerwat Dolina Hołubli. Powrót do Przemyśla zamówionym autobusem.
Długość trasy: 16 km Punkty: 16 pkt. do OTP, 17 pkt do GOT.
Prowadzenie: Kamil Zarański

Nr 2
Zbiórka o godz. 8:50 na parkingu przed Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej – pl. Rybi. Wyjazd o godz. 9:00 zamówionym autobusem do Chałupek Bełwińskich
Przejście trasy: Chałupki Bełwińskie – Bełwin – Rezerwat Dolina Hołubli. Powrót do Przemyśla zamówionym autobusem.
Długość trasy: 14 km. Punkty: 14 pkt. do OTP, 15 pkt. do GOT.
Prowadzenie: Mateusz Podolak

Nr 3
Zbiórka o godz. 9:50 na parkingu przed Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej – pl. Rybi. Wyjazd o godz. 10:00 zamówionym autobusem do miejscowości Krzywcza
Przejście trasy: Krzywcza – Rezerwat przyrody Brzoza Czarna w Reczpolu – Rezerwat Dolina Hołubli. Powrót do Przemyśla zamówionym autobusem.
Długość trasy: 12 km. Punkty: 12 pkt. do OTP, 13 pkt. do GOT.
Prowadzenie: Barbara Wróbel

Nr 4 (rowerowa)
Zbiórka o godz. 11:30 na Placu Orląt Przemyskich. Wyjazd na trasę o godz. 11:45
Przejazd na trasie: Przemyśl – Łętownia – Bełwin – G. Bukowy Garb – kurhany nad Średnią – rezerwat przyrody „Brzoza Czarna“ – Korytniki – Rezerwat Dolina Hołubli
Długość trasy: ok. 40 km; Punkty: 10 pkt do K.O.T.
Prowadzenie: Jan Paradysz
Postanowienia uzupełniające dla trasy nr 4 – rowerowej:
W trosce o bezpieczeństwo uczestnik rajdu powinien posiadać bezwzględnie sprawny rower oraz kask rowerowy. Tempo jazdy turystyczno – rekreacyjne tj. ok. 15 km/h. Podczas rajdu prosimy o stosowanie się do zaleceń obsługi imprezy.
Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad ruch drogowego. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu, oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.

Postanowienia końcowe: świadczenia przysługują tylko osobom uczestniczącym w rajdzie, a wpisowe nie podlega zwrotowi. Opiekunowie drużyn ponoszą odpowiedzialność za zachowanie się uczestników, wszelkie szkody obciążają sprawcę. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu imprezy oraz prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

UWAGA!!!
LICZBA MIEJSC NA POSZCZEGÓLNE TRASY JEST OGRANICZONA, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Ogólne warunki uczestnictwa: W rajdzie mogą brać udział indywidualni turyści, drużyny zgłoszone przez szkoły, Koła i Kluby PTTK i inne Oddziały PTTK, drużyny harcerskie. Dzieci i młodzież szkolna może brać udział tylko pod nadzorem dorosłych osób (nauczycieli i rodziców) odpowiadających za jej zachowanie.

Każdy uczestnik powinien: posiadać strój i ekwipunek turystyczny (dostosowany do pogody), dokument tożsamości, zespołowo pokonywać trasy, szanować i nie niszczyć przyrody, przestrzegać KARTY TURYSTY oraz postanowień niniejszego regulaminu.
Zgłoszenia i wpisowe : przyjmowane są do 20.09.2023 (środa) !!! w biurze Oddziału PTTK, ul. Waygarta 3, Przemyśl, tel. 16 678-53-74.

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, pesel, przynależność do PTTK (numer legitymacji), numer wybranej trasy oraz dokonać wpłaty wpisowego w wysokości :
• Dzieci do lat 6 5 zł
• Członkowie PTTK z aktualnie opłaconą składką 20 zł
• Żołnierze 20 zł
• Młodzież szkolna zgłoszona przez szkoły 20 zł
• Pozostałe osoby 25 zł

Zaproszeni goście oraz opiekunowie drużyn szkolnych zwolnieni są z wpłaty wpisowego (1 opiekun na 10 młodocianych).
W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: ubezpieczenie NNW, materiał krajoznawczy, przewodnictwo na trasach, udział w poczęstunku (ognisko z pieczeniem kiełbaski), pamiątkowy magnes (dla 250 pierwszych zgłoszonych osób), transport przy trasach pieszych na miejsca startu i z powrotem do Przemyśla.

Wszyscy uczestnicy tras pieszych rajdu spotykają się 23.09.2023 r. ok. godz. 15:00 na terenie Rezerwatu Dolina Hołubli, gdzie każdy z uczestników otrzyma poczęstunek.