wędrówka dookoła Sanu: Słonne – Sielnica – Słonne 23.10.2021

Oddział PTTK im dr M. Orłowicza w Przemyślu, Klub PTTK „Pod Ciuchcią”

zapraszają  na wędrówkę
23 października 2021 (sobota)
dookoła Sanu- Słonne – Sielnica- Słonne

Program: 23 października 2021 r. (sobota) wyjazd o godz. 7 : 30 z Przemyśla spod Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej – parking na Placu płk. Berka Joselewicza.

Słonne– przejście piesze trasą prowadzącą od kładki na Sanie w Słonnem w kierunku Winnej Góry , a następnie do Sielnicy i z powrotem wzdłuż Sanu do Słonnego. Trasa widokowa, z której można podziwiać jesienne widoki doliny Sanu i Pogórza Przemysko- Dynowskiego .
Na zakończenie wędrówki ognisko nad Sanem z pieczeniem kiełbasek ( we własnym zakresie).

Długość w/w trasy wynosi ok. 8-9 km i prowadzi po płaskim lub pagórkowatym terenie. Z uwagi na różne warunki pogodowe , należy posiadać odpowiednie do wędrówki obuwie i ubiór turystyczny. Ponadto należy też dostosować się do przepisów związanych z Covid.

Koszt wyjazdu dla członków Klubu i PTTK – 45 zł/os
W ramach kalkulacji ujęto koszty : transport busem 22 os , ubezpieczenie, składka na TFG i TFP.
W przypadku braku odpowiedniej grupy – możliwa dopłata lub odwołanie wyjazdu .
Zapisy z wpłatą wpisowego do 21 listopada 2021 r. w Oddziale PTTK w Przemyślu ul. Waygarta 3.

Po w/w terminie rezygnacja możliwa po znalezieniu innej osoby na miejsce rezygnującego. Przy zapisie wymagane podanie danych do ubezpieczenia, nr tel. (do ew. kontaktu).
Zarząd Klubu PTTK „Pod Ciuchcią”