zaproszenie na spotkanie dla wolontariuszy z akcji porządkowania fortu 3 Kruhel

Zaproszenie
Zarząd Oddziału PTTK w Przemyślu zaprasza wszystkich wolontariuszy którzy brali udział
w porządkowaniu fortu 3 Kruhel na spotkanie w dniu 17 października 2021r (niedziela)
o godz.15-tej na terenie w/w fortu.
W programie przewidziane spotkanie z przedstawicielem Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl, oraz wspólne ognisko ( kiełbaski bądź inne wiktuały we własnym zakresie).
Dojazd lub dojście ( i powrót) – we własnym zakresie.
W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych spotkanie może być odwołane.