63 Ogólnopolski Rajd „Twierdza Przemyśl” 09.10.2021

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział im. dr Mieczysława Orłowicza w Przemyślu

zaprasza na :

63 OGÓLNOPOLSKI RAJD „TWIERDZA PRZEMYŚL”
REGULAMIN

Przemyśl,09.10.2021 r.

TRASY RAJDU:
Trasa nr 1
Zbiórka uczestników godz. 10:00 przy skrzyżowaniu ul. Obronnej i Wysockiego(najlepszy możliwy dojazd za pomocą linii nr 5 MZK- odjazd z ul Jagiellońskiej- godz. 9:27)
Przejście trasy: ul. Wysockiego- Fort IX Brunner-Fort IX a Przy Krzyżu- Fort X Orzechowce- Fort XI Duńkowiczki
Długość trasy: 8 km Punkty: 8 pkt. do OTP, 9 pkt. do GOT.
Prowadzenie: Karol Kicman

Trasa nr 2
Zbiórka uczestników o godz. 10:00 na przystanku Sportowa-Przychodnia, przejazd kursowym autobusem do Bolestraszyc o godz.10:14 (transport płatny dodatkowo u kierowcy ok. 3 zł/os.)
Przejście trasą: Bolestraszyce- Fort XIII San Rideau-Zurawica-Fort XII Werner( z zewnątrz)- Fort XI Duńkowiczki.
Długość trasy: 9 km Punkty: 9 pkt. do OTP, 10 pkt. do GOT
Prowadzenie: Piotr Czajka

UWAGA: LICZBA UCZESTNIKÓW NA POSZCZEGÓLNE TRASY JEST OGRANICZONA.

Ogólne warunki uczestnictwa: W rajdzie mogą brać udział dorośli turyści indywidualni, zespoły zgłoszone przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, oddziały, koła i kluby PTTK, inne organizacje turystyczne i społeczne, drużyny harcerskie. Dzieci i młodzież szkolna może brać udział w rajdzie tylko pod nadzorem dorosłych osób (nauczycieli lub rodziców) odpowiadających za ich zachowanie i bezpieczeństwo.
Od każdego uczestnika wymagane jest: posiadanie stroju i ekwipunku turystycznego (dostosowanego do pogody) oraz dokumentu tożsamości, zespołowe pokonywanie trasy, przestrzeganie KARTY TURYSTY oraz postanowień niniejszego regulaminu, a także podporządkowanie się ustaleniom organizatorów.

Zgłoszenia i wpisowe: do 06.10. (środa) w Biurze Oddziału PTTK ul. Waygarta 3, Przemyśl, tel. 16 678-53-74 pttkprzemysl@op.pl
W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania lub nr PESEL, ew. przynależność do PTTK (numer legitymacji), numer wybranej trasy oraz dokonać wpłaty wpisowego w wysokości:
• Dzieci do lat 6 – 10 zł
• Członkowie PTTK ( z opłaconą składką za 2021r.) – 20 zł
• Dzieci i młodzież szkolna nie zrzeszona w PTTK – 20 zł
• Dorośli nie zrzeszeni w PTTK – 25 zł
• Opiekunowie drużyn szkolnych są zwolnieni z opłaty wpisowego (jeden opiekun na dziesięciu uczniów)
W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: przewodnictwo na trasach, pamiątkowy magnes rajdowy (dotyczy pierwszych 110 osób, które dokonają wpisowego), materiał krajoznawczy, transport powrotny z Duńkowiczek do Przemyśla ( ul. Jagiellońska) dodatkowo dla uczestników tras przewidziany jest poczęstunek w postaci kiełbasy do pieczenia na rajdowym ognisku oraz możliwość działu w konkursie wiedzy o Twierdzy Przemyśl z nagrodami.

Zakończenie Rajdu planowane jest o. godz. 13:30 na terenie fortu XI Duńkowiczki. Uczestnicy wracają z zakończenia podstawionym przez organizatora środkiem transportu.
Postanowienia końcowe: świadczenia w ramach wpisowego przysługują tylko osobom uczestniczącym w rajdzie, a wpisowe nie podlega zwrotowi. Opiekunowie grup ponoszą odpowiedzialność za zachowanie zgłoszonych przez siebie uczestników, wszelkie szkody obciążają sprawców. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu imprezy oraz prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.