Zapraszamy na XXI Rajd im. dr. Mieczysława Orłowicza 25.09.2021

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Zarząd Oddziału im. dr. Mieczysława Orłowicza
w Przemyślu
oraz
Oddział Wojskowy PTTK im. Twierdzy Przemyśl
Zapraszają na:

XXI Ogólnopolski Rajd im. dr. Mieczysława Orłowicza
W RAMACH OBCHODÓW
42. ŚWIATOWEGO DNIA TURYSTYKI,
VIII MIĘDZYPOKOLENIOWEJ SZTAFETY TURYSTYCZNEJ

Przemyśl
25 września 2021 r.

TRASY RAJDU:

Nr 1
Zbiórka o godz. 8:45 na parkingu przed Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej- pl. Rybi. Wyjazd zamówionym autobusem na punkt widokowy przy DK 28- okolice miejscowości Cisowa.
Przejście trasy: Punkt widokowy- Cisowa- Kopystańka (541 m n. p. m)- Kopyśno – Brylińce. Powrót do Przemyśla zamówionym autobusem.
UWAGA ! NA TRASĘ WYMAGANA DOBRA KONDYCJA FIZYCZNA! TRASA PROWADZI DROGAMI POLNYMI I LEŚNYMI !
Długość trasy: 11 km Punkty: 11 pkt. do OTP, 11 pkt do GOT.
Prowadzenie: Małgorzata Banicka

Nr 2
Zbiórka o godz. 9:30 na parkingu przed Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej- pl. Rybi. Wyjazd zamówionym autobusem do miejscowości Brylińce.
Przejście trasy : Rokszyce- czerwony szlak przez Helichę (420 m n.p.m.) – skrzyżowanie szlaków pod Wapielnicą (394 m n.p.m.) – Zielonka – Zniesienie.
Długość trasy: 11 km. Punkty: 11 pkt. do OTP, 12 pkt. do GOT.
Prowadzenie: Jacek Hanus

Nr 3 – Trasa Miejska z okazji 100-lecia 5. Pułku Strzelców Podhalańskich
Zbiórka o godz. 14:00 na rynku Starego Miasta
Przejście trasą: Rynek- ul. Mickiewicza- ul. Słowackiego- Cmentarz Wojskowy- Kopiec Tatarski – Zniesienie.
Długość trasy: ok. 4 km
Prowadzenie: Barbara Wróbel

Postanowienia końcowe: świadczenia przysługują tylko osobom uczestniczącym w rajdzie, a wpisowe nie podlega zwrotowi. Opiekunowie drużyn ponoszą odpowiedzialność za zachowanie się uczestników, wszelkie szkody obciążają sprawcę. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu imprezy oraz prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

UWAGA!!!
LICZBA MIEJSC NA POSZCZEGÓLNE TRASY JEST OGRANICZONA, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Ogólne warunki uczestnictwa: W rajdzie mogą brać udział indywidualni turyści, drużyny zgłoszone przez szkoły, Koła i Kluby PTTK i inne Oddziały PTTK, drużyny harcerskie. Dzieci i młodzież szkolna może brać udział tylko pod nadzorem dorosłych osób (nauczycieli i rodziców) odpowiadających za jej zachowanie.

Każdy uczestnik powinien: posiadać strój i ekwipunek turystyczny (dostosowany do pogody), dokument tożsamości, zespołowo pokonywać trasy, szanować i nie niszczyć przyrody, przestrzegać KARTY TURYSTY oraz postanowień niniejszego regulaminu.
Zgłoszenia i wpisowe : przyjmowane są do 22.09.2021 (środa) !!!
w biurze Oddziału PTTK, ul. Waygarta 3, Przemyśl,
tel. 16 678-53-74.

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, przynależność do PTTK (numer legitymacji), numer wybranej trasy oraz dokonać wpłaty wpisowego w wysokości :
• dzieci do lat 6 – 5 zł
• członkowie PTTK z aktualnie opłaconą składką – 10 zł
• żołnierze – 10 zł
• Młodzież szkolna zgłoszona przez szkoły – 10 zł
• Pozostałe osoby – 15 zł
• Dodatkowo płatny transport:
trasa nr 1- 10 zł,
trasa nr 2 – 10 zł

Zaproszeni goście oraz opiekunowie drużyn szkolnych zwolnieni są z wpłaty wpisowego (1 opiekun na 10 młodocianych).
W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: ubezpieczenie NNW, materiał krajoznawczy, przewodnictwo na trasach, udział w poczęstunku, pamiątkowy magnes (dla 100 pierwszych zgłoszonych osób).

Wszyscy uczestnicy tras pieszych rajdu spotykają się 25.09.2021 r. ok. godz. 16:00 na terenie amfiteatrze na Zniesieniu gdzie każdy z uczestników otrzyma poczęstunek.

Serdecznie zapraszamy !