Informacja dot. szlaku niebieskiego

Informacja od Nadleśnictwa Krasiczyn.
W związku z prowadzonymi pracami w wydzieleniach 89a i 89c w Leśnictwie Kormanice, przez które przebiega fragment szlaku niebieskiego Rzeszów – Grybów, będzie niedostępny ze względów bezpieczeństwa w dniach 07.09 – 29.10.2021. Odcinek jest oznaczony w terenie tablicami zakazującymi wstępu.
Prosimy o respektowanie zakazu.