XXXII Ogólnopolski Rajd Pątniczy szlakiem im. Jana Pawła II 2.06.2024 (niedziela)

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE
Oddział im. dr. Mieczysława Orłowicza w Przemyślu

zaprasza na
XXXII Ogólnopolski Rajd Pątniczy szlakiem im. Jana Pawła II

Kalwaria Pacławska – Przemyśl
2.06.2024 (niedziela)

Trasy rajdu:

Nr 1 –  „Szlakiem pątniczym z Kalwarii Pacławskiej do Przemyśla”

Zbiórka godz. 7:45 na parkingu przy Rybim Placu. Przejazd zamówionym autobusem do Kalwarii o godz. 8:00. Przejazd autobusem do Kalwarii Pacławskiej płatny 20 zł dodatkowo + wpisowe. Udział we mszy świętej o godz. 9:00. w kościele OO. Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej.

Wyjście o godz. 10:00 na trasę: Kalwaria Pacławska – Huwniki – Gruszowa – Koniusza – G. Szybenica (496 m n.p.m.) – Helicha – Wapielnica (394 m n.p.m.) – Plac Niepodległości w Przemyślu (Pomnik św. Jana Pawła II).
Długość trasy: 23 km. Punkty: GOT 25, OTP 23

Prowadzenie:

Nr 2 – rowerowa

Zbiórka uczestników o godz. 12:00 na Placu Orląt Przemyskich.
Wyjazd na trasę o godz. 12:15
Przejazd na trasie: Przemyśl, Zalesie, Rokszyce, Koniusza, Aksmanice, Młodowice, Hermanowice, Przemyśl
Długość trasy: 40 km

Prowadzenie:

Ogólne warunki uczestnictwa:

W rajdzie mogą brać udział turyści indywidualni, drużyny zgłoszone przez szkoły, Oddziały PTTK, drużyny harcerskie. Młodzież szkolna może brać udział tylko pod nadzorem dorosłych osób (nauczycieli, rodziców) odpowiadających za jej zachowanie.
Każdy uczestnik powinien: posiadać strój i ekwipunek turystyczny (dostosowany do pogody), dokument tożsamości, zespołowo pokonywać trasę, szanować przyrodę, przestrzegać KARTY TURYSTY oraz postanowień niniejszego regulaminu i podporządkować się ustaleniom organizatorów.
Postanowienia uzupełniające dla trasy nr 2 – rowerowej
W trosce o bezpieczeństwo uczestnik rajdu powinien posiadać bezwzględnie sprawny rower oraz kask rowerowy. Tempo jazdy turystyczno – rekreacyjne tj. ok. 15 km/h. Podczas rajdu prosimy o stosowanie się do zaleceń obsługi imprezy. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad ruch drogowego. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu, oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.

Zgłoszenia i wpisowe:

ostateczny termin: do 29.05.2024 (środa) należy dokonać w biurze O/PTTK, ul. Waygarta 3, Przemyśl,
tel: 16 678-53-74.

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, pesel, przynależność do PTTK (numer legitymacji) oraz dokonać wpłaty wpisowego w wysokości:

• Członkowie PTTK – 15 zł
• Młodzież szkolna zgłoszona przez szkoły – 15 zł
• Nie zrzeszeni w PTTK – 20 zł
+ 20 zł za przejazd autobusem z Przemyśla do Kalwarii Pacławskiej dot. trasy nr 1

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:
Opiekę kierowników tras, poczęstunek na mecie rajdu na placu przy siedzibie Oddziału PTTK ul. Waygarta 3 w postaci: „kremówki papieskiej”, kawy, herbaty, ubezpieczenie NNW – członkowie PTTK są ubezpieczeni w ramach składki członkowskiej, materiał krajoznawczy. Zakończenie w dniu 02.06.2024 (niedziela) ok. godz. 16:00 na Placu Niepodległości przy pomniku św. Jana Pawła II. Przejście na poczęstunek do PTTK na ul. Waygarta 3.

Postanowienia końcowe:
Świadczenia przysługują tylko osobom uczestniczącym w rajdzie, a wpisowe nie podlega zwrotowi.
Opiekunowie drużyn szkolnych ponoszą odpowiedzialność za zachowanie się uczestników, wszelkie szkody obciążają sprawcę.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu imprezy oraz prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

z turystycznym pozdrowieniem

Zarząd Oddziału PTTK im. dr. Mieczysława Orłowicza w Przemyślu

fot.: kalwaria.franciszkanie.pl