9. Rajd Wiosenny – 21 marca 2024 – ZAPRASZAMY!

PTTK Oddział im. dr. Mieczysława Orłowicza w Przemyślu

oraz

Urząd Miejski w Przemyślu, Starostwo Powiatowe, Zespół Parków Krajobrazowych
w Przemyślu, Nadleśnictwo Krasiczyn

zapraszają na 9. Rajd Wiosenny

Regulamin Rajdu

CEL: Poznanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych Pogórza Przemyskiego, Doliny Dolnego Sanu oraz popularyzowanie uprawiania turystyki pieszej wśród dzieci i młodzieży.

TERMIN: 21 marzec (czwartek) 2024 r.

PROGRAM:

Trasa nr 1: Zbiórka uczestników o godz. 11:00 w Rynku przy fontannie z niedźwiadkami. Przejście trasą: Rynek Wzgórze Zamkowe – Park Miejski im. Mariana Strońskiego (omówienie ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej „Modraszkowe Wzgórze” – Zniesienie – Kopiec Tatarski – altana pod Kopcem Tatarskim.

Długość trasy: 3 km. Punkty: 3 pkt. do OTP, 4 pkt. do GOT

Przewodnik: Stanisława Bańcarz

Trasa nr 2: Zbiórka uczestników o godz. 11:00 na parkingu dla autokarów obok Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, pl. Rybi w Przemyślu, przejazd zamówionym autobusem do Leszczyn.

Przejście trasy: Leszczyny – Paportno – Kalwaria Pacławska

Długość trasy: 6 km. Punkty: 6 pkt. do OTP, 7 pkt. do GOT

Przewodnik: Zdzisław Lipski

Trasa nr 3: Zbiórka uczestników o godz. 9:30 na parkingu dla autokarów obok Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, pl. Rybi w Przemyślu, przejazd zamówionym autobusem do Arłamowa.

Przejście trasy: Arłamów – przeł. pod Suchym Obyczem – Paportno – Żytne – Kalwaria Pacławska

Długość trasy: 11 km. Punkty: 11 pkt. do OTP, 12 pkt. do GOT

Przewodnik: Witold Bronkowski

Trasa nr 4: Zbiórka uczestników o godz. 8:00 na parkingu dla autokarów obok Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, pl. Rybi w Przemyślu, przejazd zamówionym autobusem do Rybotycz.

Przejście trasy: Rybotycze – Kanasin – Suchy Obycz – Paportno – Żytne – Kalwaria Pacławska

Długość trasy: 19 km. Punkty: 19 pkt. do OTP; 20 pkt. do GOT

Przewodnik: Jerzy Szlachcic

UWAGA!!!
LICZBA UCZESTNIKÓW NA POSZCZEGÓLNE TRASY JEST OGRANICZONA DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

Zakończenie rajdu dla uczestników trasy nr 1:

Przy wiacie piknikowej obok Kopca Tatarskiego ok. godz. 14:00.

Zakończenie rajdu dla uczestników trasy nr 2, 3, 4:

Przy wiacie piknikowej na Kalwarii Pacławskiej ok. godz. 14:00. Powrót do Przemyśla zamówionym autobusem na parking pl. Rybi przy MNZP ok. godz. 15:30.

Na zakończenie odbędzie się konkurs przyrodniczo – krajoznawczy z nagrodami oraz poczęstunek dla wszystkich uczestników (kiełbaska i ciepła herbata). W trakcie przejścia będzie rozstrzygnięty konkurs na najzabawniejszą stylizację wiosenną. Zachęcamy uczestników do zabrania wesołych elementów stroju np. wianki, kwiatki, ciekawe fryzury, itp

WARUNKI UCZESTNICTWA:

– każdy uczestnik Rajdu powinien posiadać ubiór turystyczny odpowiedni do aktualnych warunków atmosferycznych, oraz dużą porcję dobrego humoru, mile widziane symbole wiosny (wianki, kwiatki, ciekawe fryzury, itp.)

– każdy zobowiązuje się do przestrzegania zasad poruszania się w terenie

– opiekunowie grup szkolnych opiekują się młodzieżą podczas rajdu

KOSZTY UCZESTNICTWA W RAJDZIE:

Dla trasy nr 1 – 5 zł/ os.

Dla tras nr 2, 3 i 4 – 25 zł/os.

Opiekunowie grup są zwolnieni z opłaty.

ZGŁOSZENIA:

Do 18 marca (poniedziałek) br. Należy, zgłosić imienną listę uczestników rajdu (wraz z numerami PESEL do ubezpieczenia) na daną trasę w Biurze PTTK ul. Waygarta 3 w Przemyślu lub przesłać e-mailem: przemysl@przemysl.pttk.pl.

Wpisowe zawiera ubezpieczenie NNW uczestników rajdu.