WAŻNE – Zmiana przebiegu szlaku niebieskiego!

Oddział PTTK im. dr. Mieczysława Orłowicza informuje o zmianie
przebiegu szlaku niebieskiego na odcinku 11 kilometrów pomiędzy pasmem
Jamnej a Brańcową w okolicach miejscowości Kwaszenina oraz Jureczkowa.
Nowy przebieg szlaku pokazuje załącznik graficzny. Z uwagi na
prowadzone prace leśne wzdłuż nowego przebiegu, prosimy o poruszanie
się po wyznakowanej trasie.