Regulamin XXI Ogólnopolskiego Rajdu im. dr. M. Orłowicza 24.09.2022

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Zarząd Oddziału im. dr. Mieczysława Orłowicza w Przemyślu
zaprasza na

XXI Ogólnopolski Rajd im. dr. Mieczysława Orłowicza

W RAMACH OBCHODÓW 42. ŚWIATOWEGO DNIA TURYSTYKI,
IX MIĘDZYPOKOLENIOWEJ SZTAFETY TURYSTYCZNEJ
Przemyśl 24 września 2022 r.

TRASY RAJDU:
Nr 1

Zbiórka o godz. 9:30 na parkingu przed Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej – pl. Rybi. Wyjazd zamówionym autobusem do miejscowości Darowice
Przejście trasy:
Darowice – Koniuszki – Fort IV Optyń – Fort III Łuczyce. Powrót do Przemyśla zamówionym autobusem.
Długość trasy: 13 km Punkty: 13 pkt. do OTP, 14 pkt do GOT.
Prowadzenie: Witold Bronkowski

Nr 2

Zbiórka o godz. 8:30 na parkingu przed Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej – pl. Rybi. Wyjazd zamówionym autobusem do miejscowości Młodowice
Przejście trasy: Młodowice – Malhowice – Stanisławczyk – Rożubowice – Fort III Łuczyce. Powrót do Przemyśla zamówionym autobusem.
Długość trasy: 14 km. Punkty: 14 pkt. do OTP, 15 pkt. do GOT.
Prowadzenie: Michał Thier

Nr 3 – rowerowa

Zbiórka uczestników o godz. 11:00 na Placu Orląt Przemyskich. Wyjazd na trasę o godz. 11:15
Przejazd na trasie: Przemyśl, Grochowce, Fredropol, Młodowice, Hermanowice, Malhowice, Rożubowice, Łuczyce.
Długość trasy: ok. 38 km ; Punkty: 10 pkt do K.O.T.
Prowadzenie: Jan Paradysz

Postanowienia końcowe: świadczenia przysługują tylko osobom uczestniczącym w rajdzie, a wpisowe nie podlega zwrotowi. Opiekunowie drużyn ponoszą odpowiedzialność za zachowanie się uczestników, wszelkie szkody obciążają sprawcę. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu imprezy oraz prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Postanowienia uzupełniające dla trasy nr 3- rowerowej:
W trosce o bezpieczeństwo uczestnik rajdu powinien posiadać bezwzględnie sprawny rower oraz kask rowerowy.
Tempo jazdy turystyczno – rekreacyjne tj. ok. 18 km/h.
Podczas rajdu prosimy o stosowanie się do zaleceń obsługi imprezy.
Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad ruch drogowego.
Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu, oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.

UWAGA!!! LICZBA MIEJSC NA POSZCZEGÓLNE TRASY JEST OGRANICZONA, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Ogólne warunki uczestnictwa: W rajdzie mogą brać udział indywidualni turyści, drużyny zgłoszone przez szkoły, Koła i Kluby PTTK i inne Oddziały PTTK, drużyny harcerskie. Dzieci i młodzież szkolna może brać udział tylko pod nadzorem dorosłych osób (nauczycieli i rodziców) odpowiadających za jej zachowanie.
Każdy uczestnik powinien: posiadać strój i ekwipunek turystyczny (dostosowany do pogody), dokument tożsamości, zespołowo pokonywać trasy, szanować i nie niszczyć przyrody, przestrzegać KARTY TURYSTY oraz postanowień niniejszego regulaminu.

Zgłoszenia i wpisowe : przyjmowane są do 21.09.2022 (środa) !!! w biurze Oddziału PTTK, ul. Waygarta 3, Przemyśl, tel. 16 678-53-74.

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, pesel, przynależność do PTTK (numer legitymacji), numer wybranej trasy oraz dokonać wpłaty wpisowego w wysokości :
• dzieci do lat 6 – 5 zł
• członkowie PTTK z aktualnie opłaconą składką – 20 zł
• Młodzież szkolna zgłoszona przez szkoły – 20 zł
• Pozostałe osoby – 25 zł
• Dodatkowo płatny transport:
trasa nr 1- 10 zł,
trasa nr 2 – 10 zł
Zaproszeni goście oraz opiekunowie drużyn szkolnych zwolnieni są z wpłaty wpisowego (1 opiekun na 10 młodocianych).
W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: ubezpieczenie NNW ( s.u. 5000 zł) , materiał krajoznawczy, przewodnictwo na trasach, udział w poczęstunku, pamiątkowy magnes (dla 100 pierwszych zgłoszonych osób).

Wszyscy uczestnicy tras pieszych rajdu spotykają się 24.09.2022 r. ok. godz. 14:00 na terenie fortu III Łuczyce, gdzie każdy z uczestników otrzyma poczęstunek.

Serdecznie zapraszamy !