Regulamin 65. Ogólnopolskiego Rajdu ” Twierdza Przemyśl” 08.10.2022

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział
im. dr. Mieczysława Orłowicza w Przemyślu
przy współpracy

Urzędu Miejskiego w Przemyślu

organizuje
65 OGÓLNOPOLSKI RAJD „TWIERDZA PRZEMYŚL”

REGULAMIN

Przemyśl, 8 października 2022 r.

TRASY RAJDU – 08.10.2022 (sobota):

Trasa nr 1
Zbiórka o godz. 9:30 na parkingu przed sklepem „Piotruś Pan”- ul. Obozowa 1
Przejście trasą: ul. Herburtów – Pikulice – Fort V Grochowce – Fort VI Iwanowa Góra – Fort VIb Lipnik – Bateria Kruhel – Kopiec Tatarski
Długość trasy: 14 km Punkty: 14 pkt. do OTP, 14 pkt. do GOT
Prowadzenie: Karol Kicman

Trasa nr 2
Zbiórka uczestników o godz. 8:30 na parkingu przed Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej – pl. Rybi
Przejazd zamówionym autobusem do Krasiczyna
Przejście trasą: Krasiczyn – Schron Linii Mołotowa PO Krasiczyn – Fort VII Prałkowce – Droga „Stu Zakrętów” – Miejsce Pamięci – Bateria Kruhel – Kopiec Tatarski
Długość trasy: 15 km Punkty: 15 pkt. do OTP, 15 pkt. do GOT,
Prowadzenie: Mateusz Podolak

Trasa nr 3 ( rowerowa)
Zbiórka uczestników o godz. 11:45 na Placu Orląt Przemyskich. Wyjazd na trasę o godz. 12:00.
Przejazd na trasie: Przemyśl, Prałkowce, Zalesie, Rokszyce, Brylince, G. Helicha, G. Wapielnica, Przemyśl Zniesienie.
Długość trasy: ok. 35 km ; Punkty: 10 pkt do K.O.T.
Prowadzenie: Jan Paradysz

UWAGA !!! LICZBA UCZESTNIKÓW NA POSZCZEGÓLNE TRASY JEST OGRANICZONA.

Ogólne warunki uczestnictwa: W rajdzie mogą brać udział dorośli turyści indywidualni, grupy zgłoszone przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, oddziały, koła i kluby PTTK, inne organizacje turystyczne i społeczne, drużyny harcerskie. Dzieci i młodzież szkolna może brać udział w rajdzie tylko pod nadzorem dorosłych osób (nauczycieli lub rodziców) odpowiadających za ich zachowanie i bezpieczeństwo.

Od każdego uczestnika wymagane jest: posiadanie stroju i ekwipunku turystycznego (dostosowanego do pogody) oraz dokumentu tożsamości, zespołowe pokonywanie trasy, przestrzeganie KARTY TURYSTY oraz postanowień niniejszego regulaminu, a także podporządkowanie się ustaleniom organizatorów.

Postanowienia uzupełniające dla trasy nr 3- rowerowej:
W trosce o bezpieczeństwo uczestnik rajdu powinien posiadać bezwzględnie sprawny rower oraz kask rowerowy. Tempo jazdy turystyczno – rekreacyjne tj. ok. 15 km/h.
Podczas rajdu prosimy o stosowanie się do zaleceń obsługi imprezy.
Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad ruch drogowego.
Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu, oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.

Zgłoszenia i wpisowe: do 05.10.2022 (środa) w Biurze Oddziału PTTK ul. Waygarta 3, Przemyśl, tel. 16 678-53-74.
Liczba zgłoszeń na poszczególne trasy jest ograniczona.

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, ew. przynależność do PTTK (numer legitymacji), numer wybranej trasy oraz dokonać wpłaty wpisowego w wysokości:
• Dzieci do lat 6 – 10 zł
• Członkowie PTTK ( z opłaconą składką za 2022 r.) – 20 zł
• Dzieci i młodzież szkolna nie zrzeszona w PTTK – 20 zł
• Dorośli nie zrzeszeni w PTTK – 25 zł
• Opiekunowie drużyn szkolnych są zwolnieni z opłaty wpisowego

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: ubezpieczenie NNW, przewodnictwo na trasach, pamiątkowy magnes rajdowy (dotyczy pierwszych 150 osób, które dokonają wpisowego), materiał krajoznawczy, kiełbasę do pieczenia na rajdowym ognisku, możliwość udziału w konkursie wiedzy o Twierdzy Przemyśl z nagrodami.

Zakończenie rajdu odbędzie się ok. godz. 15.00 podczas wspólnego ogniska przy altance pod Kopcem Tatarskim.
Postanowienia końcowe: świadczenia w ramach wpisowego przysługują tylko osobom uczestniczącym w rajdzie, a wpisowe nie podlega zwrotowi. Opiekunowie grup ponoszą odpowiedzialność za zachowanie zgłoszonych przez siebie uczestników, wszelkie szkody obciążają sprawców. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu imprezy oraz prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.