„Podcieniowy Pruchnik” – bezpłatne 04.08 oraz 21.08

Zapraszamy na wyprawy w ramach projektu pn.
„Tajemnice drewnianych miasteczek –wyprawy w poszukiwaniu podcienia.”

Podcieniowy Pruchnik

Terminy: 04.08.2021 (środa), 21.08.2021 (sobota)

Program wyprawy:
Zbiórka i spotkanie z przewodnikiem o godz. 8:20 parking Plac Rybi ( obok Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej). Wyjazd o godz. 8:30 z Przemyśla. Przejazd z przewodnikiem do Pruchnika.
Zwiedzanie zabytkowego centrum Pruchnika z zabudową małomiasteczkową, kościół św. Mikołaja, przejazd na górę Iwa z wieżą widokową, panorama Pruchnika, obelisk tatarski. XVII wieczny kościół Wszystkich Świętych w Siennowie. Pałac i park Dzieduszyckich w Zarzeczu, kościół św. Michała Archanioła z wenecką mozaiką.
Program ramowy, może ulec zmianie.
Powrót do Przemyśla w godzinach popołudniowych.

Udział jest bezpłatny. Uczestnicy obowiązkowo ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie . Dodatkowo płatne są ew. wstępy do obiektów, wolne datki.

Na wyjazd obowiązują zgłoszenia w PTTK Przemyśl tel. 16 678 53 74, e-mail pttkprzemysl@op.pl. Liczba miejsc jest ograniczona.

Uczestnictwo jest zgodą na wykorzystanie przez PTTK Oddział w Przemyślu swojego wizerunku poprzez publikację zdjęć z wyprawy na stronie WWW i portalu społecznościowym Oddziału PTTK na potrzeby rozliczenia projektu. Obowiązuje stosowanie maseczek w czasie przejazdu oraz zachowywanie przepisowego dystansu społecznego.
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie lub odwołania z powodu niewystarczającej liczby uczestników, czy też innych nieprzewidzianych przyczyn.

„Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Podkarpackiego”