„Drewniane cerkwie pogranicza” – bezpłatne 08.08 i 15.08.2021

Zapraszamy na wyprawy w ramach projektu pn.
„Tajemnice drewnianych miasteczek –wyprawy w poszukiwaniu podcienia.”
Drewniane świątynie pogranicza

Terminy: 08.08. 2021 (niedziela), 15.08.2021 (niedziela),

 

Program wyprawy:
Zbiórka i spotkanie z przewodnikiem o godz. 8:20 parking Plac Rybi (obok Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej). Wyjazd o godz. 8:30 z Przemyśla. Przejazd z przewodnikiem przez do Michałówki.
Michałówka – kościół św. Michała Archanioła wraz z dzwonnicą, podparta cerkiew w Miękiszu Starym, „kościółek Osińskiego” w Miękiszu Nowym, cerkiew Unesco pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Chotyńcu z dzwonnicą, grodzisko scytyjskie.
Program ramowy, może ulec zmianie. Powrót do Przemyśla w godzinach popołudniowych.
Udział jest bezpłatny. Uczestnicy obowiązkowo ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie .

Dodatkowo płatne są ew. wstępy , wolne datki do obiektów.

Na wyjazd obowiązują zgłoszenia w PTTK Przemyśl tel. 16 678 53 74, e-mail pttkprzemysl@op.pl. Liczba miejsc jest ograniczona.

Uczestnictwo jest zgodą na wykorzystanie przez PTTK Oddział w Przemyślu swojego wizerunku poprzez publikację zdjęć z wyprawy na stronie WWW i portalu społecznościowym Oddziału PTTK na potrzeby rozliczenia projektu. Obowiązuje stosowanie maseczek w czasie przejazdu oraz zachowywanie przepisowego dystansu społecznego.
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie lub odwołania z powodu niewystarczającej liczby uczestników, czy też innych nieprzewidzianych przyczyn.

„Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Podkarpackiego”