Sprzątanie fortu 3 ,,Kruhel” 10.04.2021

Sprzątanie fortu 3 ‚Kruhel” 10.04.2021
ZAPROSZENIE NA KOLEJNĄ AKCJĘ SPRZĄTANIA FORTU 3 „Kruhel”

10.04.2021 SOBOTA GODZ. 9:00

Zarząd Oddziału PTTK im dr. M. Orłowicza w Przemyślu zaprasza do udziału w pracach porządkowych i pielęgnacyjnych organizowanych przez Oddział PTTK na forcie 3 ”Kruhel” w Przemyślu. Przewidywany zakres prac uwzględnia wycinkę zakrzaczeń jak również oczyszczenie terenu fortu ze zgromadzonych tam śmieci.

Termin sprzątania:
10 KWIECIEŃ o godz. 9-tej na terenie w/w fortu,

Z uwagi na zmienne warunki atmosferyczne jak i duży zakres prac następne terminy ustalane będą na bieżąco.

Szczegółowych informacji dotyczących udziału w wolontariacie jak również zakresu prac można uzyskać w Oddziale PTTK lub bezpośrednio u koordynatora prac ( Zbigniew Bilo tel. 692 011 999).
UWAGA!!! W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ OBOWIĄZUJĄ ZGŁOSZENIA ( max. 5 osób) DO KOORDYNATORA PRAC.