informacja o składkach członkowskich 2021

Przypominamy że trwa sprzedaż znaczków członkowskich PTTK na rok 2021.

Wysokość składek członkowskich jest taka sama jak w roku ubiegłym tj. Normalna 65 zł, Ulgowa 40 zł, Młodzieżowa 30 zł.

Duplikat legitymacji  ( w przypadku zniszczenia, zgubienia) – 6 zł

Natomiast składka karencyjna za 2020 rok dostępna będzie  po 01.04.2021 w cenie 5 zł opłacona musi być jednocześnie ze składką bieżącą za 2021 rok.

Wpłat za znaczki członkowskie można dokonywać na konto: PTTK Przemyśl ul. Waygarta 3
Konto PEKAO S.A. I/O Przemyśl 80 1240 2568 1111 0000 3629 4259