Kalendarz wycieczek Biura Turystycznego PTTK 2024

KALENDARZ WYCIECZEK 2024 Biuro Turystyczne PTTK Przemyśl adres: ul. Waygarta 3 PRZEMYŚL tel. 16 678 53 74 e-mail: przemysl@przemysl.pttk.pl  Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu lub rezygnacji z wydarzenia Szczegółowe programy poszczególnych wycieczek będą dodawane na bieżąco w zakładce oferty biura turystycznego i na naszym …