8. Rajd Wiosenny 21.03.2023 – zapraszamy

PTTK Oddział im. dr. Mieczysława Orłowicza w Przemyślu
przy współfinansowaniu
Zarządu Głównego PTTK w Warszawie
Oraz

Urząd Miejski w Przemyślu, Starostwo Powiatowe, Zespół Parków Krajobrazowych
w Przemyślu, Nadleśnictwo Krasiczyn, Gospodarstwo Rybne w Starzawie

zapraszają na     8. Rajd Wiosenny

Regulamin Rajdu

CEL: Poznanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych Pogórza Przemyskiego, Doliny Dolnego Sanu oraz popularyzowanie uprawiania turystyki pieszej wśród dzieci i młodzieży.

TERMIN: 21 marzec (wtorek) 2023 r.

PROGRAM:
Trasa nr 1: Zbiórka o godz. 10:00 w Rynku przy fontannie z niedźwiadkami.
Przejście trasy z przewodnikiem turystycznym:
Rynek – Wzgórze Zamkowe – Park Miejski im. Mariana Strońskiego (omówienie ścieżki dydaktyczno – przyrodniczej „Modraszkowe Wzgórze” – Zniesienie – Kopiec Tatarski – altana pod Kopcem Tatarskim.
Długość trasy: 4 km. Punkty: 4 pkt. do OTP; 5 pkt. do GOT.
Przewodnik: Stanisława Bańcarz

Trasa nr 2: Zbiórka o godz. 8:30 na parkingu pl. Rybi dla autokarów obok Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej, przejazd zamówionym autobusem do Kalnikowa (szkoła).
Przejście trasy z przewodnikiem turystycznym:
Kalników – Zagroble – Jaz na Wiszni – Starzawa.
Długość trasy: 11 km. Punkty: 11 pkt. do OTP; 12 pkt. Do GOT
Przewodnik: Zdzisław Lipski

UWAGA!!!
LICZBA UCZESTNIKÓW NA POSZCZEGÓLNE TRASY JEST OGRANICZONA DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

Zakończenie rajdu dla uczestników trasy nr 1: Przy wiacie piknikowej obok Kopca Tatarskiego ok. 13:00 przy ognisku z pieczeniem kiełbasek. Powrót do centrum miasta we własnym zakresie.
Zakończenie rajdu dla uczestników trasy nr 2: Gospodarstwo Rybackie Starzawa ok. 12:30 przy ognisku z pieczeniem kiełbasek. Powrót do Przemyśla zamówionym autobusem na parking pl. Rybi przy MNZP ok. 14:00.
Na zakończenie obu tras odbędzie się konkurs przyrodniczo – krajoznawczy z nagrodami oraz poczęstunek dla wszystkich uczestników (kiełbaska i ciepła herbata). W trakcie przejścia będzie rozstrzygnięty konkurs na najzabawniejszą stylizację wiosenną. Zachęcamy uczestników do zabrania wesołych elementów stroju np. wianki, kwiatki, ciekawe fryzury, itp.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
– Rajd przeznaczony jest tylko i wyłącznie dla młodzieży szkolnej z opiekunami
– każdy uczestnik Rajdu powinien posiadać ubiór turystyczny odpowiedni do aktualnych warunków atmosferycznych, oraz dużą porcję dobrego humoru,
– każdy zobowiązuje się do przestrzegania zasad poruszania się w terenie
– opiekunowie grup szkolnych opiekują się młodzieżą podczas rajdu a obowiązek ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków spoczywa na opiekunach grup.
KOSZTY UCZESTNICTWA W RAJDZIE – 5 zł/ os.
Opiekunowie grup są zwolnieni z opłaty.

ZGŁOSZENIA:
Do 16 marca (czwartek) br. Należy, zgłosić imienną listę uczestników rajdu na daną trasę w biurze PTTK ul. Waygarta 3 w Przemyślu, lub przesłać e-mailem: przemysl@przemysl.pttk.pl
Istnieje możliwość ubezpieczenia uczestników Rajdu przez O/PTTK:
1 zł od osoby, należy wtedy podać przy zgłoszeniu imię, nazwisko, pesel).

współpraca:

Gospodarstwo Rybackie Starzawa