wycieczka rowerowa 12.06.2022

PTTK zaprasza na wycieczkę rowerową

Regulamin wycieczki

1. Organizator
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze – Sekcja Turystyki Rowerowe Klubu Górskiego
,,Karpaty” 37 – 700 Przemyśl, ul. Waygarta 3, tel. 16/678 53 74, http://przemysl.pttk.pl

2. Trasa wycieczki
Wycieczka rowerowa przebiegać będzie na trasie: Przemyśl, Maćkowice, Wola Rokietnicka, Zawarcie, Wola Maćkowska, Bełwin, Łętownia, Przemyśl ok. (50 km).
Zbiórka uczestników w dn. 12. 06. 2022 r. (niedziela) o godz. 900 na Placu Orląt Przemyskich. Wyjazd o godz. 9 15.

3. Cel imprezy
Popularyzacja turystyki kolarskiej i krajoznawstwa oraz przepisów ruchu drogowego.
Poznanie zabytków oraz piękna przyrody Ziemi Przemyskiej. Integracja uczestników.
Zwiedzanie obiektów i zdobywanie punktów do odznaki krajoznawczej ,,Znam Ziemię Przemyską”.

4. Warunki uczestnictwa
Wycieczka jest ogólnodostępna, zalecana miłośnikom spędzania wolnego czasu aktywnie, na rowerze. Osoby niepełnoletnie biorą udział tylko pod nadzorem rodziców lub opiekunów odpowiadających za ich zachowanie.

5. Zgłoszenia
Udział w imprezie należy zgłosić w biurze Oddziału PTTK, ul. Waygarta 3. tel./fax: 16/678 53 74,
lub bezpośrednio przed wyjazdem w trasę u kierownika wycieczki.

6. Informacje dodatkowe
W trosce o bezpieczeństwo uczestnik wycieczki powinien posiadać bezwzględnie sprawny rower
i kask rowerowy.
Każdy uczestnik powinien posiadać: strój dostosowany do pogody, kurtkę przeciwdeszczową, dokument tożsamości (członkowie PTTK legitymację), napój, suchy prowiant, zapasową dętkę lub łatki.
Tempo jazdy turystyczno – rekreacyjne tj. ok. 18 km/h.

7. Postanowienia końcowe
Przed wyjazdem na trasę zobowiązuje się uczestników do zapoznania się z regulaminem wycieczki.
Podczas wycieczki prosimy o stosowanie się do zaleceń obsługi imprezy.
Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad ruch drogowego i Karty Turysty.
Uczestnicy biorą udział w wycieczce na własne ryzyko i odpowiedzialność – każdy uczestnik ubezpiecza się od NNW we własnym zakresie. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania wycieczki, oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników wycieczki
i osób trzecich.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu imprezy oraz prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
Szczegółowe informacje o wycieczce można otrzymać w biurze Oddziału PTTK w Przemyślu.

Udział w wycieczce jest bezpłatny !!!
Organizator
ZAPRASZAMY