Kampania Sprawozdawczo – Wyborcza

Zarząd Oddziału PTTK im. dr M. Orłowicza w Przemyślu informuje, że rozpoczęła się kampania sprawozdawczo – wyborcza naszego Oddziału PTTK.

Terminy Walnych Zebrań poszczególnych Kół i Klubów, które odbędą się w siedzibie PTTK na ul. Waygarta 3, przedstawiają się następująco:
20.04.2022 – Klubu „Pod Ciuchcią” godz. 16:00, drugi termin 16:30
21.04.2022 – Klubu Górskiego „KARPATY” PTTK godz. 17:00, drugi termin 17:15
22.04.2022 – Koła Przewodników Turystycznych PTTK godz. 16:45, drugi termin 17:00

Szczegółowe informacje dot. poszczególnych Zebrań wywieszone są na tablicy ogłoszeń przy drzwiach do biura Oddziału PTTK, ul. Waygarta 3 w Przemyślu.

Jednocześnie informujemy, że Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Oddziału PTTK odbędzie się 13.05.2022. Szczegółowe informacje dot. tego Zebrania będą przedstawione po zakończeniu kampanii sprawozdawczo – wyborczej w poszczególnych Kołach i Klubach

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Oddziału PTTK do udziału w kampanii

EnglishGermanPolishUkrainian