PTTK  zaprasza na rajd rowerowy z cyklu ,,Poznaj przyrodę Podkarpacia”
Regulamin rajdu

1. Organizator
 Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze - Sekcja Turystyki Rowerowej Klubu Górskiego
,, Karpaty ”  37 – 700 Przemyśl, ul. Waygarta 3, tel. 16/678 53 74, http://przemysl.pttk.pl

2. Trasa rajdu
Rajd rowerowy przebiegać będzie na trasie: Przemyśl – Krzywcza – Babice – Sufczyna – Bircza – Lipa  „Bobrowa Dolina” – Korzeniec – Olszany  – Przemyśl (ok. 90 km).
Zbiórka uczestników w dn. 06.08.2016 r. (sobota) o godz. 7:15 na Placu Orląt Przemyskich. Wyjazd o godz. 7:30.
Ocena trudności: trudna

3. Cel imprezy
Popularyzacja turystyki rowerowej jako formy aktywnego wypoczynku. Obcowanie z przyrodą.
Zwiedzanie obiektów krajoznawczych i zdobywanie punktów do odznaki turystyczno – krajoznawczej
,, Znam Ziemię Przemyską ”.

4. Warunki uczestnictwa
Rajd jest ogólnodostępny, mogą w nim wziąć udział miłośnicy spędzania wolnego czasu aktywnie, na rowerze. Osoby niepełnoletnie biorą udział tylko pod nadzorem rodziców lub opiekunów odpowiadających za ich zachowanie.

5. Zgłoszenia
Udział w imprezie należy zgłosić w biurze Oddziału PTTK, ul. Waygarta 3. tel./fax: 16/678 53 74,
lub bezpośrednio przed wyjazdem w trasę u kierownika rajdu.

6. Informacje dodatkowe
Prosimy o sprawdzenie stanu technicznego roweru przed wyruszeniem w drogę.
Uczestnicy rajdu nie będący członkami PTTK ubezpieczają się we własnym zakresie.
Każdy uczestnik powinien posiadać: strój dostosowany do pogody, kurtkę przeciwdeszczową, dokument tożsamości ( członkowie PTTK legitymację ), napój, suchy prowiant, zapasową dętkę lub łatki.
Organizator zachęca do jeżdżenia na rowerze w kasku kolarskim.
Tempo jazdy ok. 18 km/godz..

7. Postanowienia końcowe
Przed wyjazdem na trasę zobowiązuje się uczestników do zapoznania się z regulaminem rajdu.
Podczas rajdu prosimy o stosowanie się do zaleceń obsługi imprezy.
Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad ruch drogowego i Karty Turysty.
Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu imprezy oraz prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
Szczegółowe informacje o rajdzie można otrzymać w biurze Oddziału PTTK w Przemyślu.

Udział w rajdzie jest bezpłatny !!!
                                                                             Sekcja Turystyki Rowerowej
ZAPRASZAMY ! ! !