“Spacerkiem po Przemyślu”
Wzgórze Zamkowe i Zamek Kazimierzowski z basztami widokowymi i lochami ( bilety N – 4 zł, U-2 zł), pozostałości średniowiecznego palatium z rotundą, Archikatedra rzymsko-katolicka z kryptami, relikty rotundy Św. Mikołaja, wieża Katedralna – punkt widokowy, Kościół oo. Karmelitów,
Archikatedra greckokatolicka, Kościół oo. Franciszkanów, Rynek Miejski.
Czas  zwiedzania: 3 godz.

Atrakcje wymienne lub do dodania. Każda atrakcja wydłuża czas zwiedzania średnio o ok. 0,5-1 godz.
+ Muzeum Dzwonów i Fajek ( bilety N 10 zł U-5 zł)

+ pozostałości XVII- wiecznych murów miejskich
+ zabytkowy dworzec kolejowy
+ Zniesienie i Kopiec Tatarski ( pozostałości fortu XVI Twierdzy Przemyśl, punkt widokowy, wyciąg narciarski, ew. całoroczny tor saneczkowy – zjazd ok. 3 zł)
+ Muzeum Archidiecezjalne – wolne datki
+ Podziemia Przemyskie z XVII-wiecznym kolektorem ściekowym – bilet N-4 zł , U-2 zł
+ Zespół zabytkowych cmentarzy

 „Miasto Przemyśl – Miasto Twierdza”
Spotkanie z przewodnikiem ul. Sanocka -Brama Sanocka Dolna. Zwiedzanie miasta trasą najważniejszych budowli, miejsc z czasów
Twierdzy Przemyśl:– Wyb. Marszałka Józefa Piłsudskiego – Muzeum Twierdzy Przemyśl –
ul. Franciszkańska dawny Urząd Parafialny Wojskowy - Szpital garnizonowy ul. Słowackiego -zespół koszarowy nr IV ob. Zespół Szkół Muzycznych – cmentarze
wojenne - Fort XVI Zniesienie - Bateria XVIb „Kopiec Tatarski”. Przejazd na trasie ul. Łukasińskiego – Dworskiego willa Józefa Frenkla ob. siedziba banku –
budynek dawnej Fabryki Maszyn i Odlewni Żelaza J. Górniaka - ul. Siemiradzkiego – ul. Mickiewicza reprezentacyjna ulica w czasach twierdzy z
najważniejszymi budynkami administracji fortecznej - Dworzec kolejowy.
Czas  zwiedzania: 4-5 godz.


„W poszukiwaniu śladów kultury żydowskiej”

Przejazd na trasie:dzielnica Zasanie (dawna synagoga) - ul.Kopernika ( teren dawnego getta, tablica pamiątkowa) – ul. Jagiellońska ( teren
dawnej dzielnicy żydowskiej) –ul. Mnisza – Przejazd ul. Słowackiego - Synagoga „Nowa Szuł” ob. Biblioteka Publiczna – ul. Rakoczego (dawny cmentarz i szpital
żydowski) – przemyski kirkut.
Czas  zwiedzania: 4-5 godz.


"Wycieczka po Przemyślu szlakiem Dobrego Wojaka Szwejka"

Brama Dobromilska ul. Słowackiego -ul. Smolki (koszary wojskowe) – Budynek Głównego Odwachu ul. Katedralna -Komenda Garnizonu ul. Mickiewicza– ul. Rokitniańska (dawny budynek sądu wojskowego i więzienie) – Dworzec Kolejowy - Brama Sanocka Dolna.
Czas  zwiedzania: 4-5 godz.