W chwili obecnej Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego im. dr. M. Orłowicza w Przemyślu opiekuje się na podlegającym mu obszarze szlakami turystycznymi o łącznej długości 300 km.
Od roku 2004 znakarze skupieni w naszym oddziale podjęli działania, które na przestrzeni kilku najbliższych lat mają doprowadzić do uczytelnienia tras oraz dokonania korekt w przebiegu niektórych szlaków. Mają one spowodować, iż sieć szlaków będzie bardziej użyteczna dla turystów pieszych. Szlaki turystyczne, którymi opiekuje się przemyski oddział PTTK, różnią się od tras z terenu Bieszczadów. Nie ma tu tak znacznych deniwelacji i długich oraz mozolnych podejść górskich. Najwyższe wzniesienia na które prowadzą opisywane trasy nie przekraczają 680 m n.p.m. Jednocześnie wędrując po miejscowych szlakach również można odnaleźć tereny charakteryzujące się wysokim stopniem naturalności krajobrazu oraz niezakłóconą przez działalność człowieka dziką przyrodą. Praktycznie cała sieć szlaków znajduje się na obszarach chronionych, do których zaliczamy Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego, Park Krajobrazowy Gór Słonnych oraz Przemysko - Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu. Osoby, które zdecydują się odwiedzić ten teren i ruszyć na nasze szlaki, spotkają na swojej drodze również interesujące zabytki architektury militarnej czy też związane z kulturą płynącą z Bizancjum. Potencjalnych turystów możemy zapewnić, że znajdą tu malownicze miejsca i punkty widokowe, a w ich wędrówce zapewne nie będą im przeszkadzały tabuny turystów, jak ma to miejsce np. w Tatrach.
Nasze szlaki są odnawiane ze środków budżetowych Ministerstwa Sportu i Turystyki.
 
 
Niebieski Szlak Karpacki
Przemyski oddział PTTK opiekuje się ponad 100 kilometrami przebiegu niebieskiego szlaku karpackiego. Jest to bardzo ważny szlak w systemie polskich szlaków górskich, ponieważ po Głównym Szlaku Beskidzkim zajmuje drugie miejsce w Polsce pod względem długości osiągając około 440 km.
Jak widać na ogólnej mapce całego szlaku (poniżej), jego przebieg jest zmienny, natomiast cechą tego szlaku jest to, że na znacznej długości prowadzi w bezpośrednim pobliżu granicy: polsko - słowackiej jak też polsko - ukraińskiej. Niebieski szlak karpacki rozpoczyna się w Rzeszowie (Biała) i przemierza malownicze tereny Pogórza Dynowskiego. Za Dynowem po przekroczeniu Sanu wkracza na Pogórze Przemyskie i podąża w kierunku wschodnim do Przemyśla, by pod szczytem wzgórza Wapielnica, gdzie znajduje się ważny węzeł szlaków turystycznych, zmienić kierunek na południowy. To właśnie od Przemyśla szlak niebieski podąża bezpośrednio w stronę Bieszczadów by po drodze zaprowadzić turystów np. do sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej, pokonać Góry Sanocko - Turczańskie i zbliżyć się do słynnego Zalewu Solińskiego. Można powiedzieć, że półmetek całego szlaku przypada na Bieszczady, gdzie znaki niebieskie prowadzą m.in. przez Bukowe Berdo, podnóża Tarnicy czy Kremenaros - miejsce wyjątkowe gdzie zbiegają się granice Polski, Ukrainy i Słowacji. Od tego miejsca szlak ten staje się przeważnie szlakiem granicznym i podąża przez bieszczadzkie lasy bukowe, pośród których nie brakuje też ciekawych panoram m.in. w stronę Słowacji. Za przełęczą Łupkowską szlak niebieski wkracza w Beskid Niski, przeważnie nadal towarzyszą mu słupki graniczne, by za przełęczą Regetowską podążyć do uzdrowiska Wysowa i dalej w stronę Jeziora Klimkowskiego i Pienin Gorlickich, aby swój przebieg zakończyć w miasteczku Grybów. Niebieski szlak karpacki jest szlakiem różnorodnym gdyż daje możliwość zobaczenia dwóch największych miast Podkarpacia, ale jednocześnie cały przemierza najspokojniejsze obszary Karpat Zachodnich oraz Wschodnich.
Przebieg trasy szlaku: Dynów -> Piątkowa -> Sufczyna -> Huta Brzuska -> Krzeczkowski Mur -> Krzeczkowa -> Olszany -> Krasiczyn -> Dybawka Dolna -> Przemyśl (węzeł szlaków na Wapielnicy - 394 m) -> Szybenica (496 m ) -> Gruszów -> Huwniki -> Kalwaria Pacławska -> Paportno -> Suchy Obycz (618 m) -> Arłamów -> Jureczkowa -> Brańcowa (677 m) -> Mosty (640 m) -> Dźwiniacz Dolny.
Długość odcinka szlaku: 111 km
Czas przejścia bez odpoczynków: 27 - 28 godz.
Nasz Oddział PTTK opiekuje się szlakiem niebieskim na odcinku z Dynowa do Dźwiniacza Dolnego. Miejscem kluczowym w jego przebiegu jest węzeł szlaków pod Wapielnicą koło Przemyśla. Dzięki niemu turysta może wykorzystać bliskość miasta, jako miejsca odpoczynku podczas kilkudniowej wędrówki. Maszerując tym szlakiem można zwiedzić trzy krainy geograficzne: Pogórze Dynowskie, Pogórze Przemyskie i Góry Sanocko - Turczańskie. Do widokowych odcinków szlaku zaliczyć należy m.in. Podłącze z piękną panoramą Dynowa i doliny Sanu, wzgórze powyżej Kotowa, południowy stok Szybenicy, wzgórza kalwaryjskie, górę Truszówka z widokiem na dolinę górnego Wiaru czy górę Mosty wznoszącą się nad miejscowością Leszczowate. Niezaprzeczalnym walorem szlaku niebieskiego jest fakt, iż łączy on trzy znane miejscowości: Krasiczyn z imponującym zamkiem z epoki późnego renesansu, Kalwarię Pacławską z sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej i dawny ośrodek rządowy w Arłamowie, gdzie internowano Lecha Wałęsę. Znakarze przemyskiego oddziału PTTK w miarę możliwości starają się odnawiać niebieski szlak karpacki, na rok 2007 przewidziane są dalsze prace znakarskie, głównie pomiędzy Dynowem i Krasiczynem oraz pomiędzy Jureczkową i Dźwiniaczem Dolnym.
 

 

 

Czerwony Szlak Przemysko-Sanocki
Przebieg trasy szlaku: Przemyśl -> Wapielnica (394 m) -> Brylińce -> Kopystańka (541 m) -> Łodzinka -> Bircza -> Leszczawa Górna -> Bziana (574 m) -> Roztoka.
Łączna długość opisanego odcinka szlaku: 44 km
Czas przejścia szlaku: 11-12 godz. (bez odpoczynków)
Szlak ten rozpoczyna się przy Obiekcie Noclegowym „Podzamcze” PTTK w Przemyślu, a docelowo zmierza aż do Sanoka. Znaczna część szlaku, będąca pod nadzorem przemyskiego oddziału PTTK, wiedzie przez tereny Pogórza Przemyskiego. Trasa szlaku prowadzi z jednej strony przez cenne tereny leśne, jak też przez interesujące miejsca widokowe, do których należy zaliczyć m.in. przemyskie osiedle o nazwie Zielonka, górę Kopystańkę, z której rozpościera się wspaniała panorama wszystkich ważniejszych pogórzańskich wzniesień, czy górę o nazwie Bziana, położoną już w Górach Sanocko - Turczańskich. Szlak czerwony może być również ciekawy dla osób zainteresowanych miejscami zabytkowymi. Podążając nim można zobaczyć np. górujący nad Przemyślem Zamek Kazimierzowski, ciekawe kaplice przydrożne i neogotycki kościółek w Rokszycach, architekturę cerkiewną w Brylińcach i w Kopyśnie, oraz układ architektoniczny dawnego miasteczka i pałac Humnickich w Birczy.

Czarny Szlak Forteczny ( odcinek prawobrzeżny i lewobrzeżny)
Obydwa odcinki czarnego szlaku fortecznego powstały, aby umożliwić turystom pieszym odwiedzenie pozostałości umocnień Twierdzy Przemyśl. Szlak czarny prowadzi wzdłuż tzw. zewnętrznego pierścienia obronnego, czyli w pobliżu fortów oddalonych około 5 - 10 km od centrum Przemyśla. Przemierzanie obu odcinków szlaku, oprócz możliwości zapoznania się z XIX-wieczną architekturą militarną, daje sposobność do podziwiania ciekawych panoram samego Przemyśla i okolic, ponieważ forty budowano na obszarach wyniosłych. Warto nadmienić, iż forty, obok których przechodzi szlak czarny, zostały wysadzone przed poddaniem twierdzy wojskom rosyjskim, dlatego też podczas wędrówki fortecznymi trasami należy zachować szczególną ostrożność, a dokładna penetracja umocnień powinna odbywać się wyłącznie pod nadzorem osoby dobrze znającej teren fortów.


Odcinek prawobrzeżny
Przebieg trasy szlaku: Hurko (Łapajówka) -> fort XV "Borek" -> Siedliska -> fort I "Salis Soglio" -> Jaksmanice -> fort IIb Cyków -> Łuczyce -> fort III Łuczyce -> Nehrybka -> fort IV "Optyń" -> Pikulice -> fort V "Grochowce" -> Grochowce -> fort VI "Helicha" -> Wapielnica (394 m) -> Prałkowce -> fort VII "Prałkowce" -> Dybawka Górna.
Długość szlaku: 32 + 2 km trasy dojściowe
Czas przejścia: 10 godz.


Odcinek lewobrzeżny
Przebieg trasy szlaku: Kuńkowce -> fort VIII "Łętownia" -> fort IX "Bruner" -> fort X "Orzechowce" -> fort XI "Duńkowiczki" -> fort XII "Werner" -> Żurawica -> fort XIII "San Rideau" -> Bolestraszyce.
Długość szlaku: 19 km
Czas przejścia: 5 godz.

Zielony Szlak Przemysko - Bachórski
Przebieg trasy szlaku: Przemyśl -> Lipowica -> Łętownia -> Bukowy Garb (426 m) -> Średnia -> Helusz -> Patryja (438 m) -> Hucisko Nienadowskie -> Mechowa Góra (447 m) -> Huta Drohobycka -> Laskówka -> Bachórz.
Długość szlaku: 54 km
Czas przejścia bez odpoczynków: 14 godz.
Szlak ten rozpoczyna się przy Domu Wycieczkowym PTTK w Przemyślu i biegnie przez wzniesienia Pogórza Dynowskiego (Pasmo Patryi), by po ponad 50 km dotrzeć do Bachórza. Do niedawna szlak ten kończył się w Dynowie. Nadal istnieje możliwość dotarcia do Dynowa, gdyż z Bachórza do Dynowa prowadzi 4 kilometrowy odcinek szlaku niebieskiego, który jest już utrzymywany przez rzeszowski oddział PTTK. Trasę całego szlaku zielonego można podzielić na dwie zróżnicowane części. Pierwsza część szlaku prowadzi przez bogate obszary leśne, natomiast w drugiej części turysta przemierzy obszary niezalesione, zapoznając się z charakterystycznym układem tamtejszych wsi składających się z licznych przysiółków rozrzuconych po okolicznych wzgórzach. Najlepszymi punktami widokowymi są: zachodnie ramię Bukowego Garbu górujące nad wsią Średnia, Patryja (438 m n.p.m.) z rozległą panoramą doliny Sanu oraz kulminacje wzgórz nad Huciskiem Nienadowskim (m.in. Mechowa Góra 446 m n.p.m. z węzłem szlaków) i Drohobyczką.

Żółty Szlak Pruchnicki
Przebieg trasy szlaku: Dubiecko -> Hucisko Nienadowskie -> Jodłówka (Sanktuarium MB Pocieszenia) -> Pruchnik.
Długość szlaku: 17 km
Czas przejścia: 4 godz.
Jest to typowy jednodniowy szlak turystyczny łączący ze sobą dwie zabytkowe miejscowości leżące u stóp wzniesień Pogórza Dynowskiego (Pasmo Patryi). Wędrówkę można rozpocząć zarówno w Dubiecku, rodzinnej miejscowości Ignacego Krasickiego, jak i w Pruchniku, gdzie zobaczyć można wspaniałe domy przysłupowe i gdzie dzieciństwo spędził Mieczysław Orłowicz - patron naszego oddziału. Na trasie Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce i Mechowa Góra (446 m n.p.m.) z rozległymi widokami (węzeł szlaków).

Zielony Szlak Arłamowski
Przebieg trasy szlaku: Leszczawa Dolna -> Ostra Kiczerka (467 m) -> Łomna -> Grąziowa - >pasmo Jamnej (598 m) -> skrzyżowanie ze szlakiem niebieskim.
Długość szlaku: 23 km  
Czas przejścia: 5 - 6 godz.
Szlak zielony był projektowany w związku z planami utworzenia na tym terenie Turnickiego Parku Narodowego. Trasa piesza została wyznakowana, ale projekt parku narodowego nie doczekał się realizacji. Ci, którzy zdecydują się iść wzdłuż zielonych znaków, muszą wiedzieć, że do 1989 roku tereny te były niedostępne dla turystów, a to na skutek istnienia tu zamkniętego, rządowego terenu łowieckiego wchodzącego w skład ośrodka wypoczynkowego Urzędu Rady Ministrów w Arłamowie. Obecnie szlak ten swój bieg zaczyna w Leszczawie Dolnej i biegnie na zachód w kierunku Pasma Kiczerki gdzie spotyka się ze szlakiem czerwonym biegnącym z Birczy. Turyści poruszający się szlakiem zielonym mogą liczyć na to, iż zobaczą szczególnie cenne przyrodniczo obszary charakteryzujące się wysokim stopniem dzikości krajobrazu. Warto nadmienić, że podczas wędrówki, oprócz początkowej Leszczawy Dolnej, turysta nie napotka żadnej, zamieszkałej osady ludzkiej. Najciekawsze przyrodniczo jest 10 - kilometrowe zalesione górskie Pasmo Jamnej z kulminacją na wysokości 598 m n.p.m. Częścią grzbietem tego pasma biegnie szlak, spotkać tam można m.in. traszkę karpacką.

Żółty Szlak Rybotycki
Przebieg trasy szlaku: Suchy Obycz (618 m) -> Kanasin (555 m) -> Rybotycze -> Kopystańka (541 m).
Długość szlaku: 14 km
Czas przejścia: 3,5 - 4 godz.
Obecnie szlak żółty na skutek przeprowadzonych zmian w jego przebiegu łączy dwa znane wzniesienia powiatu przemyskiego: Suchy Obycz i Kopystańkę. Dzięki jego połączeniu ze szlakiem czerwonym i niebieskim turysta ma szansę tworzenia różnych wariantów wycieczek. Szlak biegnie przez stare tereny leśne, pomimo niedługiej trasy zapewnia strome, ale jednocześnie krótkie podejścia na grzbiet Suchego Obycza, czy góry Kanasin. Dzięki modyfikacji szlaku turysta może też odwiedzić dawne miasteczko Rybotycze, które przed II wojną św. słynęło m.in. z wyrobu butów, jakże i dziś ważnego asortymentu dla turystów.
 
Szlak Pątniczy im. Jana Pawła II
Karol Wojtyła - Jan Paweł II to postać wybitnie związana z turystyką. Prowadzone przez Niego duszpasterstwo turystyczne narodziło się na początku lat pięćdziesiątych w parafii św. Floriana w Krakowie.
 
Przyszły papież jako wikary organizował z młodzieżą akademicką wycieczki najpierw w bliskie okolice Krakowa, później w góry i na kajaki, traktując kontakt z przyrodą i bycie z innymi jako klimat sprzyjający wzrastaniu człowieczeństwa uczestników wypraw. Karol Wojtyła wielokrotnie wędrował po Bieszczadach, w lipcu 1958 roku płynął z grupą osób kajakami od Przemyśla do Leżajska. Turystyki nie zaniechał również po konsekracji biskupiej 28 września 1958 roku i otrzymaniu godności kardynalskiej 9 lipca 1967 roku. Jako metropolita krakowski odwiedzał kilkakrotnie Przemyśl (wizyty kanoniczne) w latach 1965 - 1978, a 13 sierpnia 1968 roku także Kalwarię Pacławską (300 - lecie Sanktuarium). 2 czerwca 1991 Jan Paweł II odwiedził Przemyśl. Na pamiątkę tego wydarzenia utworzono w czerwcu 1991 Szlak Pątniczy im. Jana Pawła II.
Trasa przebiega w większości przez teren Pogórza Przemyskiego (Pasmo Kopystańki), tylko ostatni odcinek na południe od Wiaru znajduje się na obszarze Gór Sanocko – Turczańskich (Pasmo Kalwaryjskie). Szlak Pątniczy im. Jana Pawła II nie ma własnego oznaczenia w terenie. Jego przebieg opiera się na dwóch pieszych szlakach turystycznych: czerwonym i niebieskim. Na trasie znajdują się tablice z cytatami słów Ojca Świętego.
Szlak czerwony - turystyczny szlak pieszy górski na obszarze Pogórza Przemyskiego i Gór Sanocko - Turczańskich, łączący Przemyśl, Birczę i Sanok, długość ponad 70 km. Szlaku przemysko - sanockiego nie należy mylić ze Szlakiem Głównym Beskidzkim oznaczonym także kolorem czerwonym!
Szlak niebieski - turystyczny szlak pieszy górski na obszarze Beskidu Niskiego, Bieszczadów, Gór Sanocko - Turczańskich, Pogórza Przemyskiego i Pogórza Dynowskiego. Drugi pod względem długości, po Szlaku Głównym Beskidzkim, pieszy szlak górski w Polsce (ponad 400 km długości). Łączy Grybów k. Nowego Sącza (Beskid Niski) z Ustrzykami Górnymi w Bieszczadach, Ustrzykami Dolnymi (Góry Sanocko - Turczańskie), Kalwarią Pacławską (Góry Sanocko - Turczańskie), Wapielnicą (394 m n.p.m.) i Krasiczynem k. Przemyśla (Pogórze Przemyskie) oraz miejscowością Biała k. Rzeszowa (kraniec Pogórza Dynowskiego).
Szlak Pątniczy im. Jana Pawła II składa się z trzech odcinków:
I.ODCINEK WIDOKOWY (4,5 km, czas przejścia około 1 godz.), na obszarze administracyjnym miasta Przemyśla. Początek przy rzymskokatolickiej Archikatedrze Wniebowzięcia NMP i Św. Jana Chrzciciela. Przebieg ul. Zamkową do Parku Zamkowego (bez oznaczeń), od bramy parkowej zgodnie ze znakami szlaku czerwonego przez Wzgórze Zamkowe (265 m n.p.m.) z Zamkiem Kazimierzowskim, na Zniesienie (353 m n.p.m.), dalej ulicą Pasteura przez osiedle Zielonka i wzgórze Kruhel (354 m n.p.m.) do Przełęczy pod Wapielnicą (306 m n.p.m.).
Zniesienie - widokowe wzgórze (353 m n.p.m.) w Paśmie Kopystańki, trzecie pod względem wysokości w Przemyślu. Na szczycie Fort XVI "Zniesienie" - fort główny należący do pierścienia wewnętrznego (noyon) Twierdzy Przemyśl. W jego bezpośrednim sąsiedztwie: Krzyż Zawierzenia, charakterystyczny dla panoramy miasta przekaźnik telewizyjny, pozostałości jednej z bram linii noyon oraz górna stacja wyciągu narciarskiego.
Kruhel - widokowe wzgórze (364 m n.p.m.) w Paśmie Kopystańki, drugie pod względem wysokości w Przemyślu. Na szczycie Bateria 3 "Kruhel", będąca częścią linii wspierającej Twierdzy Przemyśl.
I odcinek widokowy szlaku charakteryzuje się rozległymi panoramami z przemyskich wzgórz. Widoki: miasta, Pogórza Karpackiego (Pogórze Przemyskie, Pogórze Dynowskie), Kotliny Sandomierskiej, Płaskowyżu Sańsko - Dniestrzańskiego i Gór Sanocko - Turczańskich (tych dwóch ostatnich także na Ukrainie). Koniec odcinka I na Przełęczy pod Wapielnicą (306 m n.p.m.) jest zarazem początkiem odcinka II.
II.ODCINEK LEŚNY (9,5 km, czas przejścia około 2,15 godz.) składa się z dwóch części:
IIA. Część łatwa odcinka leśnego (4,5 km, czas przejścia około 1 godz.)prowadzi wyraźnymi, bitymi drogami, najpierw szlakiem czerwonym od Przełęczy pod Wapielnicą (306 m n.p.m.) do węzła szlaków niedaleko wierzchołka Wapielnicy (394 m n.p.m.), dalej szlakiem niebieskim (towarzyszy mu szlak czerwony i na krótkim odcinku szlak czarny), przez nieistniejąca miejscowość Helicha (pozostałość - przydrożny krzyż po prawej stronie drogi) na wzgórzu Helicha (416 m n.p.m.), do północnego szczytu grzbietu Dział  - miejsca rozdzielenia szlaków niebieskiego i czerwonego.
Wapielnica - częściowo zalesione wzgórze (394 m n.p.m.) w Paśmie Kopystańki, najwyższe na terenie administracyjnym Przemyśla; węzeł szlaków turystycznych. Na szczycie Fort VI B "Lipnik" (fort pomocniczy linii zewnętrznej Twierdzy Przemyśl). Na zboczu, niedaleko od drogi prowadzącej z przełęczy (po jej lewej stronie) macewa upamiętniająca miejsce mordu dokonanego przez Niemców na 2000 Żydów.
Góra Iwanowa- zalesione wzgórze (404 m n.p.m.) w Paśmie Kopystańki. Na szczycie Fort VI "Helicha" (fort główny linii zewnętrznej).
IIB. Część trudna odcinka leśnego (5 km, czas przejścia około 1,15 godz.) rozpoczyna się w miejscu rozdzielenia szlaków czerwonego i niebieskiego na północnym szczycie grzbietu Dział (416 m n.p.m.). Na tym odcinku szlak przebiega zgodnie z oznaczeniami szlaku niebieskiego. Prowadzi słabo wydeptaną ścieżką i koleinami przez zalesiony grzbiet Działu na Szybenicę (496 m n.p.m.). Na trasie malownicza śródleśna polana - Cygańska Łąka. Przy gorszej pogodzie oraz dla rowerzystów i grup pielgrzymkowych zalecane obejście (objazd) szlakiem czerwonym w kierunku Bryliniec, przed wioską (między kapliczką po lewej stronie, a drewnianym mostkiem) skręt w lewo na drogę transportu leśnego do Koniuszy, gdzie następuje połączenie ze szlakiem pątniczym.
III. ODCINEK WIDOKOWY (10 km, czas przejścia około 2 godz.) rozpoczyna się od wzgórza Szybenica (496 m n.p.m.). Szlak prowadzi przez Koniuszę, Gruszowską Górę, Gruszową, Huwniki, kładkę na Wiarze do Kalwarii Pacławskiej, gdzie kończy się przy murze otaczającym Sanktuarium. Odcinek prowadzi szlakiem niebieskim. Po drodze liczne panoramy, tylko dwa krótkie przejścia przez lasy.
Koniusza - mała miejscowość (kilka zamieszkałych budynków) w górnej części doliny potoku Zalesie. We wsi mała, drewniana cerkiew z 1900 roku (obecnie kościół filialny parafii rzymskokatolickiej we Fredropolu). Nad Koniuszą górują widokowe wzgórza Pogórza Przemyskiego: od północy Szybenica (496 m n.p.m.), od południa Gruszowska Góra (488 m n.p.m.). Rozciągają się z nich rozległe panoramy na Karpaty po polskiej i ukraińskiej stronie granicy. Szybenica jest najwyższym wzniesieniem na trasie Szlaku Pątniczego.
Huwniki - wieś w dolinie Wiaru. Na uwagę zasługują XIX wieczna kaplica grobowa Tyszkowskich - późniejsza cerkiew greckokatolicka, obecnie nie użytkowana oraz XX wieczny kościół filialny parafii rzymskokatolickiej w Rybotyczach. We wschodniej części miejscowości znajduje się jedna ze strażnic Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, pierwsza na granicy wschodniej dysponująca własnym lądowiskiem dla śmigłowców. W Huwnikach szlak Pątniczy przekraczając rzekę Wiar (kładka) opuszcza Pogórze Przemyskie (Karpaty Zachodnie) i wkracza na obszar niższej części Gór Sanocko - Turczańskich (Karpaty Wschodnie).
Łączna długość trzech odcinków Szlaku Pątniczego im. Jana Pawła II, od Archikatedry w Przemyślu do Sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej wynosi 24 km, a jej przejście zajmuje przeciętnie 5 do 6 godzin.
opr. /Szlak Pątniczy/ Jakub Kalinowski