ZAPRASZAMY - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

PTTK Oddział im. Dr. M. Orłowicza
w Przemyślu zaprasza
na wyjazd pod patronatem
Klubu PTTK „POD CIUCHCIĄ”
BIAŁORUŚ
historyczno-krajoznawcze szlaki dawnej Rzeczpospolitej
23-27.09 2020 r.
Grodno- Nowogródek-Zaosie-Lida-Mir-Nieśwież-Mińsk-Brześć

Program:
1 dzień. - 23.09: Wyjazd o godz. 2 : 00 z Przemyśla spod Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej - parking Plac Rybi ( obok MNZP). Przyjazd do Grodna, Zwiedzanie (uzależnione od czasu przekroczenia granicy); Dom Elizy Orzeszkowej, zamek Stefana Batorego, cerkiew na Kołoży z XII w., zabytkowy cmentarz katolicki, obiadokolacja, przejazd i zakwaterowanie w hotelu, nocleg.

2 dzień- 24.09: śniadanie, przejazd do Nowogródka – zwiedzanie domu Mickiewicza, fara, ruiny średniowiecznego zamku, Zaosie – zrekonstruowany zaścianek szlachecki, miejsce narodzin A. Mickiewicza, Lida – zwiedzanie dawnej stolicy Księstwa Lidzkiego: zamek obronny księcia Giedymina z XIV w . ze spektaklem "Ślub Jagiełły" - w zamku, klasztor Pijarów i kościół farny. obiadokolacja, nocleg w Lidzie.

3 dzień-25.09: śniadanie, przejazd do Miru, zwiedzanie wspaniałego zabytkowego zespołu parkowo - zamkowego Radziwiłłów z XVI w. znajdującego się na liście UNESCO. Przejazd do Nieświeża – zwiedzanie zamku - rezydencji rodowej Radziwiłłów i kościoła p.w. Bożego Ciała, w którego kryptach pochowanych jest ok. 100 członków rodu . Przejazd do Mińska. Zakwaterowanie w hotelu i obiadokolacja.

4 dzień-26.09: śniadanie, zwiedzanie Mińska: Troickie Przedmieście z „wyspą łez”, zabytkowy kościół św. Szymona i Heleny, Ratusz, Biblioteka Narodowa, Prospekt Niezależności, Popołudniowy przejazd do Brześcia. wieczorem zakwaterowanie w hotelu w Brześciu, obiadokolacja.

5 dzień- 27.09; śniadanie; zwiedzanie Twierdzy Brzeskiej – zespół fortyfikacji wzniesionych w XIX w., spacer po mieście najdłuższym deptakiem w Białorusi, przy którym mieszczą się regionalne sklepiki i kawiarnie, świątynie chrześcijańskie m.in. sobór garnizonowy pw. Św. Mikołaja, czas wolny na posiłek we własnym zakresie, wyjazd- granica państwa- powrót do Przemyśla. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.


Cena wycieczki:
członkowie Klubu PTTK Pod Ciuchcią i PTTK: 1170 zł +185 zł(koszt wizy)
pozostali uczestnicy - sympatycy: 1277 zł + 185 zł (koszt wizy)

Cena obejmuje (kalkulacja na 45 os.): transport autokarem, parkingi, opłaty drogowe, ubezpieczenie NNW , KL ( s. u. 10 000 euro) , 4 noclegi – hotele **i*** 4 śniadania, 4 obiadokolacje, opieka pilota.
W przypadku grupy 40 os. dopłata do kosztów ok. 30 zł/os. Przy grupie liczącej mniej niż 35 osób lub znacznych różnicach od przyjętego kuru euro -przedstawienie nowej kalkulacji kosztów lub możliwe odwołanie wycieczki.

Cena nie zawiera: pakietu zwiedzania (biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, ze spektaklem w zamku w Lidzie – „Ślub Jagiełły”, usługi lokalnych przewodników– 30 euro/os (przy 45 uczestnikach) i ok. 45 rubli/os. i ew. zestawu słuchawkowego Tour Guide – ok. 15 zł/os; (płatne obligatoryjnie przewodnikowi na Białorusi)

W terminie 16.03.- 20.03.2020 r. obowiązkowo należy dostarczyć do PTTK:
opłatę za wyrobienie wizy 185 zł/1 os. (która obejmuje opłatę wizową, konsularną, ubezpieczenie, koszty przelewów), paszport, ksero paszportu strony ze zdjęciem, 1 x zdjęcie, wniosek na wizy.

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 300 zł.

Po w/w terminie rezygnacja możliwa po znalezieniu innej osoby na miejsce rezygnującego. Pozostała kwota płatna do 15 kwietnia 2020 r. Kolejność zapisów decyduje o kolejności zajmowania miejsc w autokarze.
Przy zapisie należy podać konieczne do zameldowania w hotelach i ubezpieczenia dane: imię i nazwisko, adres, datę urodzenia. (tel. lub email do kontaktu z organizatorem).
Dodatkowych informacji udziela Elżbieta Sawicka po godz. 16 (tel. 609045446).

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYROBIENIA WIZY NA BIAŁORUŚ .
- zdjęcie powinno mieć wymiary 35 x 45 mm. na jednolitym jasnym tle, na wprost, wyraźne, bez odcieni i przebarwień, 70-80% zdjęcia w układzie pionowym powinna zajmować twarz, nie starsze niż 6 miesięcy (typ: zdjęcie paszportowe); - paszport: Paszport powinien zawierać podpis i być ważny co najmniej 3 miesiące po ukończeniu okresu ważności wizy oraz koniecznie zawierać czyste strony (co najmniej 2); - jeżeli wnioskodawca jest osobą niepełnoletnią wymagane są kopie stron paszportów rodziców, zawierające dane osobiste ze zdjęciem; Przy ubieganiu się o wizę cudzoziemcy którzy są byłymi obywatelami Republiki Białoruś zobowiązani są do złożenia kopii zaświadczenia o rezygnacji z obywatelstwa Republiki Białoruś.