KLUB PTTK „POD CIUCHCIĄ” zaprasza na wycieczkę


12– 13 maja 2018


BESKIDY SKOLSKIE – ZAKARPACIE - LWÓW

Program;
12 maja 2018 (sobota) - wyjazd o godz. 5-00 z Przemyśla z parkingu przy Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej, odprawa graniczna i przejazd na teren UA. Morszyn – spacer po uzdrowisku i degustacja wód, Dolina – godz. 15 - 19 przejazd kolejką wąskotorową do wodospadów na rzece Mizunka z przystankami na degustację wody „Naftusia” i miejscowych specjałów oraz przy dawnym ośrodku szkoleniowym kosmonautów, przejazd do Stryja do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja i ew. wieczorny spacer po mieście.
13 maja 2018 r. (niedziela) – śniadanie, wykwaterowanie i przejazd w Beskidy Skolskie do miejscowości Urycz - spacer do formacji skalnych z pozostałościami twierdzy obronnej Tustań, miejscowe muzeum, dla chętnych spacer do Ostrej Skały (ok. 2 km) lub przerwa na kosztowanie miejscowych specjałów i zakupy upominków, Kruszelnica – przejście przez kładkę na rzece Stryj do cerkwi pw. Św. Mikołaja, pomnik dziewczyny ze strzelcem, Korczyna – wodospad Hurkało ew. Sokal (w miarę możliwości czasowych), Synowódzko Wyżne –dawne grodzisko - punkt widokowy na przełom Stryja, Lwów – krótki spacer po znaneych i nieznanych zakątkach miasta . Kolejność zwiedzania lub zamiana danego punku programu na inny (z powodu warunków pogodowych) może ulec zmianie

Koszt wyjazdu dla członków Klubu PTTK - 180 zł/os
Koszt wyjazdu dla sympatyków Klubu - 223 zł/os


Świadczenia gwarantowane w ramach kosztów wycieczki; transport, opłaty graniczne, parkingi, ubezpieczenie, przewodnik, 1 nocleg ze śniadaniem w hotelu w Styju, 1 obiadokolacja, ew. koszty organizacyjne pilota, We własnym zakresie bilety wstępu ; Urycz – 48 hr/os ( dopłata dla członków klubu PTTK Pod Ciuchcią ) i przejazd kolejką wąskotorową – 100 hr/os. Kalkulacja kosztów dla grupy 35 osobowej (przy mniejszej grupie możliwa dopłata ok. 10 zł/os.)


Zapisy i wpłaty w Oddziale PTTK w Przemyślu ul. Waygarta do 8 maja 2018 r. Po tym terminie rezygnacja możliwa po znalezieniu innej osoby na miejsce rezygnującego. Przy zapisie należy podać dane; adres, datę urodzenia, nr paszportu) i tel. (do ew. kontaktu). Uczestnicy wycieczki powinni posiadać przy sobie ważny paszport ważny przynajmniej 3 miesiące i dostosować się do przepisów celno-paszportowych. Dodatkowych informacji o wycieczce udziela kol. Elżbieta Sawicka po godzinie 16. (tel.609045446).


Zarząd Klubu PTTK „Pod Ciuchcią”