Zarząd Oddziału PTTK im. dr M. Orłowicza w Przemyślu na posiedzeniu w dniu 15.12.2017 w siedzibie Oddziału podjął uchwałę nr 01/12/2017, stanowiącą o zwołaniu  Sprawozdawczego Zjazdu Oddziału PTTK im. dr M. Orłowicza w Przemyślu na dzień 23 lutego 2018 r. (piątek ) I termin - o godz. 17:00,
Miejsce Zjazdu:
Siedziba Oddziału PTTK w Przemyślu ul. Waygarta 3
W przypadku braku obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków oddziału, zjazd odbędzie się w drugim terminie tj. dnia 23 luty 2018 roku o godz. 17.30 – bez względu na liczbę obecnych.
Planowany porządek obrad Sprawozdawczego Zjazdu Oddziału:

1) Otwarcie obrad Zjazdu i powitanie Członków Oddziału oraz Osób Zaproszonych,
2) Wybór przewodniczącego, sekretarza i członka Zjazdu,
3) Powołanie prezydium Zjazdu,
4) Przyjęcie porządku obrad,
5) Uchwalenie regulaminu obrad,
6) Wybór Komisji Mandatowej
7) Wybór Komisji Uchwał, Wniosków i Postulatów,
8) Sprawozdanie Komisji Mandatowej - ustalenie prawomocności Zjazdu, 

9) Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału za rok 2017                              10) Przedstawienie sprawozdania z działalności Oddziałowej Komisji Rewizyjnej za rok 2017              
11) Przedstawienie sprawozdania z działalności Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego za rok 2017                                                                                                                              12) Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego za rok 2017.                                       
13) Sprawozdanie Komisji Uchwał, Wniosków i Postulatów,
14) Zamknięcie Zjazdu.
Propozycje uchwał prosimy składać do 16.02.2018r. w siedzibie Oddziału
Przypominamy o konieczności zabrania ze sobą legitymacji członkowskiej PTTK z opłaconą składką .
Sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału, Oddziałowej Komisji Rewizyjne i Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego będą udostępnione do wglądu w biurze Zarządu Oddziału od 16.02.2018 r.

Zarząd Oddziału  PTTK im. dr  M. Orłowicza   w   Przemyślu