Z A P R O S Z E N I E                                                                   
 Klub PTTK "Pod Ciuchcią"zaprasza
 w czwartek  30 listopada 2017 r.  od godz. 17:15
na spotkanie klubowe  przy muzyce i tańcach,  
które odbędzie się w restauracji  hotelu „Accademia”
 ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego  w Przemyślu
    


W programie;
- powitanie przybyłych,
- podsumowanie i wymiana wrażeń uczestników  imprez  klubowych z 2017 r.,
- dla chętnych zabawa taneczna przy muzyce z DJ,

Menu;
- II danie (kotlet po staropolsku, ziemniaczki, surówka), ciastko, kawa, herbata, lampka wina, woda, barszczyk ,

Wpisowe :
        członkowie klubu PTTK    -      30 zł / os.     

        niezrzeszeni w klubie     -      45 zł /os.

Zapisy i wpłaty przyjmuje skarbnik Klubu koleżanka Ewa  Biłas w Oddziale PTTK
w Przemyślu, ul. Waygarta 3 w dniach;

 07  listopada (wtorek) 2016 r.  – od  godz. 10  do  godz.  12

 i   10 listopada  (piątek)  2016 r.  -  od godz. 15   do  godz. 17

Poza w/w terminami dokonanie wpłaty będzie możliwe po skontaktowaniu się z Koleżanką skarbnik pod nr tel. 696934483.
Prosimy  o przekazanie informacji   o spotkaniu do  tych członków klubu,  którzy nie mają adresów mailowych .


                                      Zarząd  Klubu  
                                    PTTK „Pod Ciuchcią”