Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze
Zarząd Oddziału im. dr Mieczysława Orłowicza w Przemyślu

przy współpracy

     Urzędu Miejskiego w Przemyślu,
 
                  W RAMACH OBCHODÓW        
 38. ŚWIATOWEGO  DNIA TURYSTYKI

zaprasza na
        
XVII Ogólnopolski Rajd
im. dr Mieczysława Orłowicza
Przemyśl 
30 września 2017


TRASY RAJDU:

Nr 1 -   Szlakiem czerwonym- „Spacerkiem do miasta”
Zbiórka o godz. 10:30 na parkingu przed stadionem „Polonia” przy ul. Sanockiej. Wyjazd zamówionym autobusem do miejscowości Rokszyce. Przejazd autobusem płatny dodatkowo 4 zł + wpisowe.
Przejście trasy: Rokszyce –Helicha(420m n.p.m.) -Iwanowa Góra(401 m n.p.m.)- Wapielnica-Krzemieniec- Park Zamkowy im. Mariana Strońskiego- Rynek
Długość trasy: 13 km Punkty: 13pkt. do OTP, 14 pkt do GOT.
Prowadzenie: Michał Thier 

Nr 2 -  Szlakiem niebieskim „W poszukiwaniu Niedźwiedzi”
Zbiórka o godz. 9.00 na parkingu przed stadionem „Polonia” przy ul. Sanockiej. Wyjazd zamówionym autobusem do miejscowości Koniusza. Przejazd autobusem płatny dodatkowo 6 zł + wpisowe.
Przejście trasy: Koniusza - niebieski szlak przez Szybenicę (496 m n.p.m.) - czerwony szlak przez Helichę (420 m n.p.m.) - skrzyżowanie szlaków pod Wapielnicą (394 m n.p.m.) - Zielonka - Zniesienie - zejście  przez Park Zamkowy.
Długość trasy: 16 km. Punkty: 16 pkt. do OTP, 17 pkt. do GOT.
Prowadzenie:  Edyta Hrymak

Nr 3 – Szlakiem czarnym „Dla maruderów”
Zbiórka  o godz. 11:30 na parkingu przed stadionem „Polonia” przy ul. Sanockiej. Wyjazd zamówionym autobusem do Dybawki. Przejazd autobusem do Dybawki  płatny dodatkowo 3 zł + wpisowe.
Przejście trasą:  Dybawka- Fort VII „Prałkowce – droga 100-zakrętów- Wapielnica(394 m n.p.m.)- Zielonka- Zniesienie-Rynek Starego Miasta
Długość trasy: 8 km. Punkty: 8 do OTP, 9 do GOT,
Prowadzenie: Elżbieta Sawicka

Nr 4 - Trasa Jubileuszowa Koła Przewodników
Zbiórka o godz. 10:00 na Rynku Starego Miasta- przy fontannie 
Przejście trasy: ; Rynek Starego Miasta, ul. Kazimierza Wlk. -Plac Na Bramie-Mickiewicza-Dworzec PKP – ulice Rejtana - Słowackiego, Rakoczego- dzielnica Władycze  - Stary Kirkut Żydowski –  ul. Bp. J.S. Pelczara - Akacjową - Kopiec Tatarski - panorama Twierdzy Przemyśl-przejście wewnętrznym pierścieniem twierdzy od Fortu XVI Zniesienie do Bramy Sanockiej Dolnej – przejście ul. Sanocką , Piłsudskiego, kładką rowerowo-pieszą    do Pomnika Orląt Przemyskich. Zakończenie trasy ok godz. 13:00
Długość trasy: 6 km Punkty: 6 pkt. do OTP
Prowadzenie: Krzysztof Stadnik

Nr 5 – Rowerowa – Szlakiem „Green Velo”
Zbiórka uczestników o godz. 11:45. na Placu Orląt Przemyskich.
Wyjazd na trasę o godz. 12.00. Przejazd na trasie: Przemyśl- Łętownia- Bełwin- G. Bukowy Garb -rez. przyr. „Brzoza Czarna“-  Reczpol – Krasice – Olszany – Zalesie – Prałkowce - Przemyśl.
Długość trasy: ok. 48 km. ;  Punkty: 10 pkt do K.O.T.
Prowadzenie: Jan Paradysz

Postanowienia uzupełniające dla trasy nr 5 rowerowej: 
Trosce o bezpieczeństwo uczestnik rajdu powinien posiadać bezwzględnie sprawny rower oraz kask rowerowy.
Tempo jazdy turystyczno – rekreacyjne tj. ok. 15 km/h.
Podczas rajdu prosimy o stosowanie się do zaleceń obsługi imprezy.
Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad ruch drogowego.
Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Członkowie PTTK ubezpieczeni są w ramach opłaconej składki za b.r., natomiast pozostali uczestnicy ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu, oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.
Postanowienia końcowe: świadczenia przysługują tylko osobom uczestniczącym w rajdzie, a wpisowe nie podlega zwrotowi. Opiekunowie drużyn ponoszą odpowiedzialność za zachowanie się uczestników, wszelkie szkody obciążają sprawcę. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu imprezy oraz prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu

UWAGA!!! LICZBA MIEJSC NA POSZCZEGÓLNE TRASY JEST OGRANICZONA, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.
Ogólne warunki uczestnictwa: W rajdzie mogą brać udział indywidualni turyści, drużyny zgłoszone przez szkoły, Koła  i Kluby PTTK i inne Oddziały PTTK, drużyny harcerskie. Dzieci i młodzież szkolna może brać udział tylko pod nadzorem dorosłych osób (nauczycieli i rodziców) odpowiadających za jej zachowanie.

Każdy uczestnik powinien: posiadać strój i ekwipunek turystyczny (dostosowany do pogody), dokument tożsamości, zespołowo pokonywać trasy, szanować i nie niszczyć przyrody, przestrzegać KARTY TURYSTY oraz postanowień niniejszego regulaminu.

Zgłoszenia i wpisowe: przyjmowane są do 27.09.2017 (środa) !!!  w biurze Oddziału PTTK, ul. Waygarta 3, Przemyśl, tel. 16 678-53-74. 

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, przynależność do PTTK (numer legitymacji), numer wybranej trasy oraz dokonać wpłaty wpisowego w wysokości :
•    dzieci do lat 6                                                           - 5 zł
•    członkowie PTTK z aktualnie opłaconą składką    -  7 zł
•    Młodzież szkolna zgłoszona przez szkoły               - 8 zł
•    Nie zrzeszeni w PTTK                                           -  10 zł
•    Dodatkowo płatny transport: trasa nr 1 - 4 zł, trasa nr 2 - 6 zł trasa nr 3 – 3 zł
Zaproszeni goście oraz opiekunowie drużyn szkolnych zwolnieni są  z wpłaty wpisowego (1 opiekun na 10 młodocianych).
 W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:  ubezpieczenie NNW, materiał krajoznawczy, przewodnictwo na trasach, udział w poczęstunku, pamiątkowy magnes( dla 180 pierwszych zgłoszonych osób )

Wszyscy uczestnicy rajdu spotykają się 30.09.2017 r. ok. godz. 16:00 na Rynku Starego Miasta, gdzie każdy z uczestników otrzyma poczęstunek.

Serdecznie zapraszamy