Klub PTTK „Pod Ciuchcią”

zaprasza na wycieczkę na Ukrainę

26 sierpnia 2017 r. (sobota)  

„Złota Podkowa”

   

Program wycieczki: 

Godz. 5:00 – wyjazd z Przemyśla spod Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej.

Zwiedzanie: 

Zamek w Olesku – miejsce narodzin Jana III Sobieskiego. 

Zamek w Podhorcach – należący m.in. do rodów Koniecpolskich i Rzewuskich. 

Zamek w Złoczowie – należący do rodziny Sobieskich i Radziwiłłów. 

 

Koszt wycieczki :

–  70 zł –  członkowie PTTK 

–  86 zł  – sympatycy PTTK

 

Zapisy i wpłaty w Oddziale PTTK w Przemyślu, ul. Waygarta 3.  do  22.08.2017 r.  (wtorek).

Po w/w terminie rezygnacja możliwa po znalezieniu innej osoby na miejsce rezygnującego. 

Osoby zgłaszające się telefonicznie zobowiązane są do wpłat przelewem na konto; 

PEKAO S.A. I/O Przemyśl,  80 1240 2568 1111 0000 3629 4259  z zaznaczeniem tytułu wpłaty,  

lub osobiście; – należności za wycieczkę, najpóźniej w terminie do 3 dni. 

Po tym terminie będą skreślane z listy uczestników wycieczki!

 

Przy zapisie sympatycy PTTK podają do ubezpieczenia adres i datę urodzenia.

Bilety wstępu – we własnym zakresie; ok. 120 UAH.

Cena zawiera: transport, ubezpieczenie, opłaty przewodnickie.

Wycieczkę organizuje Kol. Elżbieta Wańczycka. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu wycieczki z przyczyn od niego niezależnych.  Uwaga! Ilość miejsc ograniczona! Wymagany ważny paszport!

 

                                             Zarząd Klubu PTTK „Pod Ciuchcią”