Sekcja Turystyki Rowerowej Klubu Górskiego „Karpaty” zaprasza na
Wędrowny Obóz Rowerowy
po Jurze Krakowsko – Częstochowskiej

SZLAKIEM ORLICH GNIAZD
01.07.2017 – 04.07.2017


Regulamin obozu
1. Organizator
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze - Sekcja Turystyki Rowerowej Klubu Górskiego “Karpaty”, 37 – 700 Przemyśl, ul. Waygarta 3, tel. 0 16/ 678 53 74, http://przemysl.pttk.pl
Kierownik obozu: przodownik turystyki kolarskiej Jan Paradysz

2. Program obozu
Jest to impreza turystyczna o charakterze krajoznawczo – wypoczynkowym.
* Dzień pierwszy 01.07.2017 ( sobota ): przejazd PKP wraz z rowerami do Częstochowy
   zwiedzanie klasztoru na Jasnej Górze a następnie przejazd rowerami przez: Olsztyn., Zrębice,
  przyjazd do Złotego Potoku na nocleg.
                                                                                                                     Etap dzienny - ok 40 km.

* Dzień drugi 02.07.2017 ( niedziela ): przejazd przez: Ostrężnik, Żarki, Mirów, Bobolice, rez. przyr. Górę Zborów, Rzędkowice, Morsko, Skarżyce, przyjazd do Podzamcza na nocleg.
                                  .                                                                                  Etap dzienny - ok. 75 km

* Dzień trzeci 03.07.2017 poniedziałek ): przejazd przez: Smoleń, Bydlin, Klucze - Pustynia Błędowska, Rabsztyn, Olkusz, Pieskowa Skała, Ojców, jaskinia Wierzchowska, przyjazd do Łaz k. Jerzmanowic na nocleg.
                                                                                                                      Etap dzienny - ok 80 km

* Dzień czwarty 04.07.2017 ( wtorek ): przejazd przez: dolina Będkowska, Czerna, Krzeszowice, Rudno, dolina Mnikowska, Tyniec, Kraków, powrót PKP do Przemyśla
                                                                                                                      Etap dzienny - ok.70 km.

3. Noclegi
    Planuje się organizację noclegów w oparciu o bazę Polskiego Towarzystwa Schronisk
    Młodzieżowych i gospodarstw agroturystycznych. Ceny zarezerwowanych noclegów ( bez
    pościeli wahają się w granicach ok. 25 zł/ osobę ). Zaleca się zabranie ze sobą śpiworów.

4. Warunki uczestnictwa
    Wymagane jest dobre ogólne przygotowanie fizyczne. Rajd jest ogólnodostępny, przeznaczony
    dla miłośników podróży rowerowych. Osoby niepełnoletnie biorą udział tylko pod nadzorem
    rodziców lub opiekunów.

5. Zgłoszenia
    Udział w obozie należy zgłosić w Biurze Oddziału PTTK, ul. Waygarta 3. tel/ fax: 16/678 53 74
    Termin zgłoszeń upływa z dniem 29.05.2017. Kwalifikacji uczestników dokona kierownik
    obozu po rozmowie kwalifikacyjnej do dn. 31.05.2017. Prosimy o pozostawienie nr telefonu
    przy zgłoszeniu na obóz.

6. Koszt obozu
    Każdy z uczestników pokrywa koszty we własnym zakresie: wyżywienia, noclegu, przejazdu
    PKP, biletów wstępu do muzeów, inne. Organizator nie pobiera opłaty za prowadzenie obozu.
    Zaleca się przeznaczenie kwoty ok.80 zł na bilety wstępu do muzeów, zamków, jaskiń.
    
7. Informacje dodatkowe
Prosimy o sprawdzenie stanu technicznego roweru przed wyruszeniem w drogę.
Uczestnicy obozu będący członkami PTTK są ubezpieczeni w ramach opłaconej składki, natomiast ci, którzy nie należą do Towarzystwa ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie.
Każdy uczestnik powinien posiadać: rower z bagażnikiem wyposażony zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, strój dostosowany do pogody, kurtkę przeciwdeszczową, dokument tożsamości
( członkowie PTSM legitymację ), zapasową dętkę lub łatki.
Organizator zachęca do jeżdżenia na rowerze w kasku kolarskim.
Tempo jazdy turystyczno – rekreacyjne dostosowane do warunków terenowych.

8. Postanowienia końcowe
Podczas rajdu prosimy o stosowanie się do zaleceń obsługi imprezy.
Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad ruch drogowego i Karty Turysty.
Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu imprezy oraz prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Po doborze uczestników na obóz, kierownik na spotkaniu organizacyjnym przed wyjazdem omówi wszelkie aspekty dotyczące: spraw sprzętowych, ubioru, organizacji i szczegółowym przebiegu obozu, techniki jazdy, ubezpieczeń, wyżywienia, zwiedzania itd.

Zapraszamy do udziału w obozie wędrowym.