PTTK  zaprasza na rajd rowerowy 

„Otwarcie sezonu turystycznego -

Powitanie wiosny”

Regulamin rajdu 

 

1. Organizator

 Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze - Sekcja Turystyki Rowerowej Klubu Górskiego

,, Karpaty ”  37 – 700 Przemyśl, ul. Waygarta 3, tel. 16/678 53 74, http://przemysl.pttk.pl

2. Trasa rajdu

Przemyśl, Hermanowice, Fredropol, Kormanice, Grochowce, Pikulice, Przemyśl (ok. 35 km). 

Zbiórka uczestników w dn. 25.03.2017 r. (w sobotę) o godz. 1045 na Placu Orląt Przemyskich. Wyjazd o godz. 1100.

3. Cel imprezy

Popularyzacja turystyki rowerowej jako formy aktywnego wypoczynku. 

4. Warunki uczestnictwa

Rajd jest ogólnodostępny, mogą w nim wziąć udział miłośnicy spędzania wolnego czasu aktywnie, na rowerze. Osoby niepełnoletnie biorą udział tylko pod nadzorem rodziców lub opiekunów odpowiadających za ich zachowanie.

5. Zgłoszenia

Udział w imprezie należy zgłosić w biurze Oddziału PTTK, ul. Waygarta 3. tel./fax: 16/678 53 74,

lub bezpośrednio przed wyjazdem w trasę u kierownika rajdu.

6. Informacje dodatkowe 

Prosimy o sprawdzenie stanu technicznego roweru przed wyruszeniem w drogę.

Uczestnicy rajdu nie będący członkami PTTK ubezpieczają się we własnym zakresie.

Każdy uczestnik powinien posiadać: strój dostosowany do pogody, kurtkę przeciwdeszczową, dokument tożsamości (członkowie PTTK legitymację), zapasową dętkę lub łatki.

Trosce o bezpieczeństwo uczestnik rajdu powinien posiadać bezwzględnie sprawny rower i kask rowerowy. 

Tempo jazdy turystyczno – rekreacyjne tj. ok. 15 km/h

7. Postanowienia końcowe

Przed wyjazdem na trasę zobowiązuje się uczestników do zapoznania się z regulaminem rajdu.

Podczas rajdu prosimy o stosowanie się do zaleceń obsługi imprezy.

Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad ruch drogowego i Karty Turysty.

Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu imprezy oraz prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Szczegółowe informacje o imprezie można otrzymać w biurze Oddziału PTTK w Przemyślu.

 

Udział w rajdzie jest bezpłatny !!!

Sekcja Turystyki Rowerowej.

ZAPRASZAMY ! ! !