Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział 

im. dr Mieczysława Orłowicza w Przemyślu i   

Klub PTTK

 „Pod Ciuchcią” Koło Przewodników PTTK Klub Górski PTTK „Karpaty”

Oraz

Urząd Miejski 

w Przemyślu Starostwo

Powiatowe w Przemyślu      

organizuje

57 OGÓLNOPOLSKI  RAJD

„TWIERDZA PRZEMYŚL”

 

REGULAMIN

Przemyśl, 08 kwietnia 2017 r.

 

TRASY RAJDU - 08.04.2017 (sobota):

Trasa nr 1 Koła Przewodników PTTK 

Zbiórka uczestników o godz. 9:00 na Parkingu przy Stadionie Polonii,  Wyjazd na trasę o godz. 9:15

Przejazd płatny dodatkowo 2 zł + wpisowe. 

Przejście trasą: Łętownia - Fort IX "Brunner"-Las Lipowicki- Fort XVIII "Lipowica"-Szaniec XVIIIb "Głęboka" -Szaniec XVIIIa "Strzelnica"- Prochownia na Ostrowiu - Bateria XVIIb "Dynamit"- Fort XVII "Ostrów"

Długość trasy: 8 km Punkty: 8 pkt. do OTP, 9 pkt. do GOT

Prowadzenie: Michał Thier

 

Trasa nr 2 Klubu PTTK „Pod Ciuchcią”

Zbiórka uczestników o godz.  9:30 przy kładce Green Velo od strony Wybrzeża Jana Pawła II. 

Przejście trasą: przejście Wybrzeżem Jana Pawła II - ścieżka nad Sanem do przepławki dla ryb na Sanie - Ostrów - ul. Wołodyjowskiego - ul. Łętowska - Fort nr XVII ”Ostrów”.

Długość trasy: 9 km Punkty: 9 pkt. do OTP, 10 pkt. do GOT, 

Prowadzenie: Elżbieta Sawicka, Maciej Piotrowicz

 

Trasa nr 3 Koła Przewodników PTTK 

Zbiórka uczestników o godz. 8:45 na parkingu przy Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej. 

Przejazd płatny dodatkowo 2 zł + wpisowe. 

Przejście trasą: Cmentarz pułków Bawarskich z I wojny światowej  – Fort X „Orzechowce” – Fort Xb „Zagrodnia” – Fort IXa „Przy Krzyżu”-  Fort IX „Brunner” – Fort VIII „Łętownia” - Fort XVII ”Ostrów”.

Długość trasy: 12 km Punkty: 12 pkt. do OTP, 13 pkt. do GOT, 

Prowadzenie: Marzena Opaluch

 

Trasa nr 4  Klubu Górskiego “Karpaty” PTTK

Zbiórka uczestników przy Stadionie Polonii o godz. 10:15. Przejazd autokarem do Wapowiec.

Przejazd płatny dodatkowo 2 zł + wpisowe. 

Przejście trasą: Wapowce - wejście na zielony szlak – Góra Stojałów (356 m n.p.m.) - Łętownia - Fort XVII ”Ostrów”

Długość trasy: 12 km. Punkty: 12 pkt. do OTP, 13 pkt. do GOT.

Prowadzenie: Edyta i Grzegorz Hrymak

 

Trasa nr 5  Klubu Górskiego "Karpaty" PTTK  -  ROWEROWA

Zbiórka uczestników o godz. 11:00 na Placu Orląt Przemyskich. Wyjazd na trasę o godz. 11:15

Przejazd trasą: Przemyśl - Bolestraszyce fort XIII „San Rideau“ – Żurawica - fort X „Orzechowce“ - fort IX „Brunner“ - fort XVIII „Lipowica“ - fort.XVII „Ostrów“.

Długość trasy: ok. 30 km;   Punkty: 10 pkt do K.O.T.

Prowadzenie: Jan Paradysz 

 

Postanowienia uzupełniające dla trasy nr 5 ROWEROWEJ

W trosce o bezpieczeństwo uczestnik rajdu powinien posiadać bezwzględnie sprawny rower oraz kask rowerowy. 

Tempo jazdy turystyczno – rekreacyjne tj. ok. 15 km/h.

Podczas rajdu prosimy o stosowanie się do zaleceń obsługi imprezy.

Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad ruch drogowego.

Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu, oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.

 

UWAGA !!! LICZBA UCZESTNIKÓW NA POSZCZEGÓLNE TRASY JEST OGRANICZONA.

Ogólne warunki uczestnictwa: W rajdzie mogą brać udział dorośli turyści indywidualni, zespoły zgłoszone przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, oddziały, koła i kluby PTTK, inne organizacje turystyczne i społeczne, drużyny harcerskie. Dzieci  i młodzież szkolna może brać udział w rajdzie tylko pod nadzorem dorosłych osób (nauczycieli lub rodziców) odpowiadających za ich zachowanie i bezpieczeństwo.     

Od każdego uczestnika wymagane jest: posiadanie stroju i ekwipunku turystycznego (dostosowanego do pogody) oraz dokumentu tożsamości, zespołowe pokonywanie trasy, przestrzeganie KARTY TURYSTY oraz postanowień niniejszego regulaminu, a także podporządkowanie się ustaleniom organizatorów.

Zgłoszenia i wpisowe: do 03.04.2017 (poniedziałek) w Biurze Oddziału PTTK  ul. Waygarta 3, Przemyśl, tel./fax: 16 678-53-74. 

Liczba zgłoszeń na poszczególne  trasy jest ograniczona. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, ew. przynależność do PTTK (numer legitymacji), numer wybranej trasy oraz dokonać wpłaty wpisowego w wysokości :

• Dzieci do lat 6                                                                       -   6 zł

• Członkowie PTTK ( z opłaconą składką za  2017 r.)       -    8 zł

• Dzieci i młodzież szkolna nie zrzeszona w PTTK              -   10 zł

• Dorośli nie zrzeszeni w PTTK                                             -  12 zł

• Opiekunowie drużyn szkolnych są zwolnieni z opłaty wpisowego (jeden opiekun na dziesięciu uczniów) 

 

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: ubezpieczenie NNW, opiekę prowadzących na trasach, pamiątkowy magnes rajdowy (dotyczy pierwszych 200 osób, które dokonają wpisowego), materiał krajoznawczy, kiełbasę do pieczenia na rajdowym ognisku, możliwość udziału w konkursie wiedzy o Twierdzy Przemyśl i wiedzy przyrodniczej  z nagrodami. 

Zakończenie rajdu odbędzie się ok. godz. 14.30 podczas wspólnego ogniska na terenie Fortu XVII ”Ostrów”.

Postanowienia końcowe: świadczenia w ramach wpisowego przysługują tylko osobom uczestniczącym w rajdzie, a wpisowe nie podlega zwrotowi. Opiekunowie grup ponoszą odpowiedzialność za zachowanie zgłoszonych przez siebie uczestników, wszelkie szkody obciążają sprawców. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu imprezy oraz prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.