Sprzątanie fortu 3 ‚Kruhel” 16.01.2021

ZAPROSZENIE NA KOLEJNĄ AKCJĘ SPRZĄTANIA FORTU 3 „Kruhel”

16.01.2021 SOBOTA GODZ. 9:00
Zarząd Oddziału PTTK im dr. M. Orłowicza w Przemyślu zaprasza do udziału w pracach porządkowych i pielęgnacyjnych organizowanych przez Oddział PTTK na forcie 3 ”Kruhel” w Przemyślu. Przewidywany zakres prac uwzględnia wycinkę zakrzaczeń jak również oczyszczenie terenu fortu ze zgromadzonych tam śmieci.

Termin sprzątania:
16 STYCZEŃ o godz. 9-tej na terenie w/w fortu,
Z uwagi na zmienne warunki atmosferyczne jak i duży zakres prac następne terminy ustalane będą na bieżąco.

Szczegółowych informacji dotyczących udziału w wolontariacie jak również zakresu prac można uzyskać w Oddziale PTTK lub bezpośrednio u koordynatora prac ( Zbigniew Bilo tel. 692 011 999).
UWAGA!!! W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ OBOWIĄZUJĄ ZGŁOSZENIA ( max. 5 osób) DO KOORDYNATORA PRAC.