kontakt z biurem oraz informacja o składkach członkowskich 2021

W związku z awarią linii telefonicznej udostępniamy zastępczy numer telefonu 606 391 333.
Telefon jest dostępny w godzinach pracy biura tj.
w poniedziałek od 7:00-12:00,
wtorek – piątek od 10:00 – 15:00.
zachęcamy również do kontaktu e-mailowego pttkprzemysl@op.pl

Informujemy jednocześnie, że rozpoczęła się sprzedaż znaczków członkowskich na rok 2021. Wysokość składek członkowskich jest taka sama jak w roku ubiegłym tj. Normalna 65 zł, Ulgowa 40 zł, Młodzieżowa 30 zł. Natomiast w związku z obecnymi obostrzeniami i ograniczeniem pracy Biura Zarządu Oddziału kolportaż znaczków będzie się odbywał tak jak w okresie wiosennym tj. kwota składki będzie wpłacana na konto bankowe Oddziału, a fizyczny odbiór znaczków nastąpi w okresie późniejszym.

Wpłat za znaczki członkowskie należy dokonywać na konto: PTTK Przemyśl ul. Waygarta 3
Konto PEKAO S.A. I/O Przemyśl 80 1240 2568 1111 0000 3629 4259