Zapraszamy na 63. Ogólnopolski Rajd „Twierdza Przemyśl” 17.10.2020

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział im. dr Mieczysława Orłowicza w Przemyślu przy współpracy Urzędu Miejskiego w Przemyślu

organizuje

63 OGÓLNOPOLSKI RAJD „TWIERDZA PRZEMYŚL”
REGULAMIN
Przemyśl,17.10.2020 r.

TRASY RAJDU:
Trasa nr 1
Zbiórka uczestników godz. 9:30 na parkingu dla autokarów na Placu Rybim obok Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Przejazd zamówionym autobusem do Pikulic (transport płatny dodatkowo przy wpisowym 5 zł/os.)
Przejście trasy: Pikulice – Fort V Grochowce-Fort VI Iwanowa Góra-Wapienica – Kruhel – Zniesienie
Długość trasy: 9 km Punkty: 9 pkt. do OTP, 9 pkt. do GOT.
Prowadzenie: Karol Kicman

Trasa nr 2
Zbiórka uczestników o godz. 8:15 na parkingu dla autokarów na Placu Rybim obok Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Przejazd zamówionym autobusem do Krasiczyna (transport płatny dodatkowo przy wpisowym 6 zł/os.)
Przejście trasą: Krasiczyn-Dybawka Dolna- Fort VII Prałkowce-Prałkowce-Wapielnica-Kruhel-Zniesienie
Długość trasy: 11 km Punkty: 11 pkt. do OTP, 11 pkt. do GOT
Prowadzenie: Michał Thier

UWAGA: LICZBA UCZESTNIKÓW NA POSZCZEGÓLNE TRASY JEST OGRANICZONA.

Ogólne warunki uczestnictwa: W rajdzie mogą brać udział dorośli turyści indywidualni, zespoły zgłoszone przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, oddziały, koła i kluby PTTK, inne organizacje turystyczne i społeczne, drużyny harcerskie. Dzieci i młodzież szkolna może brać udział w rajdzie tylko pod nadzorem dorosłych osób (nauczycieli lub rodziców) odpowiadających za ich zachowanie i bezpieczeństwo.

Od każdego uczestnika wymagane jest: posiadanie stroju i ekwipunku turystycznego (dostosowanego do pogody) oraz dokumentu tożsamości, zespołowe pokonywanie trasy, przestrzeganie KARTY TURYSTY oraz postanowień niniejszego regulaminu, a także podporządkowanie się ustaleniom organizatorów.

Zgłoszenia i wpisowe: do 14.10.2020 (środa) w Biurze Oddziału PTTK ul. Waygarta 3, Przemyśl, tel. 16 678-53-74 pttkprzemysl@op.pl
W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania lub nr PESEL, ew. przynależność do PTTK (numer legitymacji), numer wybranej trasy oraz dokonać wpłaty wpisowego w wysokości:
• Dzieci do lat 6 – 5 zł
• Członkowie PTTK ( z opłaconą składką za 2020r.) – 10 zł
• Dzieci i młodzież szkolna nie zrzeszona w PTTK – 10 zł
• Dorośli nie zrzeszeni w PTTK – 14 zł
• Opiekunowie drużyn szkolnych są zwolnieni z opłaty wpisowego (jeden opiekun na dziesięciu uczniów)
• Dodatkowo płatny transport na trasę

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: ubezpieczenie NNW, (członkowie PTTK są ubezpieczeni w ramach składki członkowskiej), przewodnictwo na trasach, pamiątkowy magnes rajdowy (dotyczy pierwszych 120 osób, które dokonają wpisowego), materiał krajoznawczy, dodatkowo: dla uczestników tras przewidziany jest poczęstunek w postaci: kiełbasy do pieczenia na rajdowym ognisku, herbata/kawa oraz możliwość działu w konkursie wiedzy o Twierdzy Przemyśl z nagrodami.

Zakończenie Rajdu planowane jest ok godz. 14:00 na terenie amfiteatru na Zniesieniu. Uczestnicy wracają z zakończenia we własnym zakresie.
Postanowienia końcowe: świadczenia w ramach wpisowego przysługują tylko osobom uczestniczącym w rajdzie, a wpisowe nie podlega zwrotowi. Opiekunowie grup ponoszą odpowiedzialność za zachowanie zgłoszonych przez siebie uczestników, wszelkie szkody obciążają sprawców. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu imprezy oraz prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.