ZAPROSZENIE NA KOLEJNĄ AKCJĘ SPRZĄTANIA FORTU 3 „Kruhel” 19.09.2020

ZAPROSZENIE NA KOLEJNĄ AKCJĘ SPRZĄTANIA FORTU 3 „Kruhel”

19.09.2020 SOBOTA GODZ. 9:00

Zarząd Oddziału PTTK im dr. M. Orłowicza w Przemyślu zaprasza wszystkich chętnych, do udziału w pracach porządkowych i pielęgnacyjnych organizowanych przez Oddział PTTK na forcie 3 ”Kruhel” w Przemyślu. Przewidywany zakres prac uwzględnia wycinkę zakrzaczeń jak również oczyszczenie terenu fortu ze zgromadzonych tam śmieci.
Termin sprzątania:
19 WRZESIEŃ o godz. 9-tej na terenie w/w fortu,

Z uwagi na zmienne warunki atmosferyczne jak i duży zakres prac następne terminy ustalane będą na bieżąco.

Szczegółowych informacji dotyczących udziału w wolontariacie jak również zakresu prac można uzyskać w Oddziale PTTK lub bezpośrednio u koordynatora prac ( Zbigniew Bilo tel. 692 011 999).